ParticiPeer

Projectomschrijving

ParticiPeer (met een knipoog naar de fruitregio) was voor Welzijn West Betuwe en de gemeente West Betuwe een ideaal moment om invulling te geven aan perspectief voor de jeugd met MDT. Hierbij werd gebruik gemaakt van de kracht van de samenleving, de energie van jongeren en de ervaring van de gemeente West Betuwe en Welzijn West Betuwe met activeren van jongeren. Jongeren zijn gemotiveerd om in een bekende groep (sportclub, kerk, jeugdhonk, onderwijs) iets te organiseren. Dit kon zijn een goede daad in het dorp, een evenement op de club of iets om persoonlijk of als team te groeien. Omdat de groep elkaar kent kunnen ze direct in actiemodus. Een voorwaarde om direct impact te genereren. Met ParticiPeer zijn ongeveer 110 jongeren geactiveerd door middel van een tweetal trainingssessies waarin ze zich na de brainstorm direct richtten op het maken van een actieplan. Hieruit kwamen schitterende projecten zoals: sport -en spelactiviteiten, een promotour met platte wagen en kamperen bij de boer met sport en spel.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Onder de naam ParticiPeer (met de welbekende knipoog naar de fruitregio) worden groepen jongeren geactiveerd in West Betuwe. Dit gebeurt via allerlei beschikbare ingangen. Het betreffen hier verenigingen zoals voetbal, scouting, corsoclubs en jongerenwerk, maar ook kerken en onderwijsinstellingen. Iedere groep kan gebruikmaken van ParticiPeer en door middel van de workshops hun ParticiPlan uitwerken, zolang ze maar in de doelgroep vallen. Het is een snelle, actieve methodiek zie zich in diverse vormen in de gemeente West Betuwe al heeft bewezen. De gemeente West Betuwe gebruikt vergelijkbare impulsen om de leefbaarheid in de kernen te versterken. ParticiPeer past daar perfect bij. De gemeente geeft daarmee nog meer inhoud aan haar beleidsterreinen op het gebied van jongerenparticipatie, inclusie, vrijwilligerswerk en leefbaarheid. De lokale organisaties treden op als intermediair. Op deze manier is het mogelijk snel veel jongeren te bereiken en te activeren in een uitgestrekte gemeente als West Betuwe. Het biedt die organisaties ook de mogelijkheid om jongeren aan zich te binden en te activeren in een tijd dat er veel heeft stilgestaan. Welzijn West Betuwe en de gebiedsmakelaars van de gemeente West Betuwe hebben intensief contact in de kernen. Zij koppelen jongeren met hun contacten aan uitstaande vragen en andere organisaties wanneer de jongeren iets voor hun buurt willen doen. Denk hierbij aan het opknappen van de speeltuin, het organiseren van een evenementen voor jeugd, het maken van een promotiefilm van het dorp; zo zijn er legio voorbeelden. Naast vraaggericht inspelen op de bovenstaande voorbeelden, beschikt Welzijn West Betuwe over een groeiend netwerk van jongeren vanuit huidige projecten op de Lingeborgh en Jong & meer 2.0. Spectrum, partner met Elan, heeft ruime expertise op het gebied van MDT. Daarnaast is er vanuit Welzijn West Betuwe goed contact met jongerenwerkorganisaties Connect2Jeugd en Mozaïek.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085037
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Brokx
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente West Betuwe