Mobiele menu

Passend vervoer " over grenzen heen 4"

Aanleiding

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag betekent altijd: politie en ambulance als dat moet en alternatief vervoer met psychiatrische begeleiding als dat nodig is, waarbij de patiënt centraal staat. In dit geval was de alternatief vervoerder de GGZ Vervoersdienst. Voor de patiënt betekent dit dat er stigma en mogelijk traumatische ervaringen worden voorkomen doordat het vervoer normaliserend en vanuit herstelgerichte zorg wordt uitgevoerd.

Werkwijze

Dit project is het vierde vervolg op het project Passend vervoer, "Over grenzen heen" van GGz Centraal.
Voor het vervoer van personen met verward gedrag kan gebruik gemaakt worden van de GGZ Vervoersdienst. Het is een succes, de GGZ Vervoersdienst wordt vaak ingezet, de clienttevredenheid is groot. De samenwerking met de RAV's in het verzorgingsgebied van GGz Centraal en met zowel de politie Midden-Nederland, als politie Oost-Nederland is geïntensiveerd. Alle betrokken partijen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de inzet van de GGZ Vervoersdienst in het vervoer van onze patiënten. Dit project richt zich op de resterende maanden van 2020 en werkt toe naar een structurele borging van de inzet van passend vervoer binnen het verzorgingsgebied van GGz Centraal.

Resultaten

Vanaf medio 2018 tot 2021 vond de pilot Passend Vervoer in het werkgebied van GGz Centraal plaats. Er werd een audit ontwikkeld op basis van het kwaliteitskader en afgenomen bij de GGZ Vervoersdienst. Borging vond plaats door het maken van samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners in de vorm van onderaannemerschap. Dit alles in nauwe samenspraak met crisisdiensten, GGZ Vervoersdienst, meldkamers en de RAV. Daarmee is het vervoer voor mensen met verward gedrag prettiger en meer op maat geworden: een verbetering voor de patiëntenzorg.

Verslagen


Eindverslag

Vanaf medio 2018 tot 2021 vond de pilot passend vervoer in het werkgebied van GGz Centraal plaats. Passend vervoer voor mensen met verward gedrag betekent altijd: politie en ambulance als dat moet en alternatief vervoer met psychiatrische begeleiding als dat nodig is, waarbij de patiënt centraal staat. In dit geval was de alternatief vervoerder de GGZ Vervoersdienst. Voor de patiënt betekent dit dat er stigma en mogelijk traumatische ervaringen worden voorkomen doordat het vervoer normaliserend en vanuit herstelgerichte zorg wordt uitgevoerd.
Er werd een audit ontwikkeld op basis van het kwaliteitskader en afgenomen bij de GGZ Vervoersdienst. Borging vond plaats door het maken van samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners in de vorm van onderaannemer schap. Dit alles in nauwe samenspraak met crisisdiensten, GGZ Vervoersdienst, meldkamers en de RAV.
Daarmee is het vervoer voor mensen met verward gedrag prettiger en meer op maat geworden; een verbetering voor de patiëntenzorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638046010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Griep
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal