Mobiele menu

PASVORM - PASsend VOoRschrijven voor Mensen in de palliatieve fase thuis

Patiënten in de palliatieve fase gebruiken veel medicijnen, gemiddeld 10 in het laatste levensjaar. In Nederland 150.000 mensen, waarvan >80% mogelijk ongewenste medicijnen gebruikt tot 30% in de week voorafgaand aan overlijden (1-3). Voor patiënten met progressieve ongeneeslijke ziekte wegen de potentiële bijwerkingen van geneesmiddelen zwaarder dan de beoogde klinische waarde. Stoppen met potentieel overbodige medicatie (POM) zoals cholesterolremmers, botbeschermers, antihypertensiva kunnen we overwegen wanneer de situatie van de patiënt verandert, bijvoorbeeld door markering van de palliatieve fase.

Doel

Gebruik van POM bij patiënten in de palliatieve fase gaat gepaard met verhoogd risico op bijwerkingen die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Ondanks bredere erkenning door professionals, toenemende bewijsvoering van schadelijke polyfarmacie bij deze patiënten en de landelijke Richtlijn polyfarmacie wordt het staken van POM in de praktijk slecht toegepast. Het zijn veelal huisartsen die deze POM voorschrijven/continueren.

We willen de onnodige bijwerkingen van POM beperken en de kwaliteit van leven van de individuele patiënt optimaliseren. Dit bereiken we met de doorontwikkeling en implementatie van een eerdere medicatiebeperkende interventie in de eerstelijnszorg.

Aanpak/werkwijze

We werken met een hybride implementatiedesign van PASsend VOoRschrijven voor Mensen (PASVORM) thuis met een multi-level benadering op:

  • niveau van de patiënt, huisarts en praktijkondersteuner (micro)
  • niveau van de samenwerking (meso)
  • macroniveau voor de inrichting van evidence-based structuren: de motiverende en draagvlak vergrotende; de educatieve

Verder worden de organisatorische en de faciliterende implementatiestrategieën ingezet. Patiëntenparticipatie krijgt vorm door consultatie en advisering. Het project start met een haalbaarheidsstudie in 1 huisartspraktijk. Op basis van bevorderende en belemmerende factoren passen we de interventie aan voor implementatie in 6 huisartspraktijken.

Samenwerkingspartners

We werken samen met RadboudUMC , Consortium palliatieve zorg Midden Nederland (Septet), UMC Utrecht, Erasmus MC en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

Verwachte resultaten

Implementatie van onze interventie beoogt:

  • zorgverleners nemen in de eerstelijnszorg een meer vragende rol bij gesprekken over voorschrijfbeslissingen
  • afname van het risico op ongewenste bijwerkingen en interacties van medicatie
  • afname van het totale gebruik van medicatie
  • afname van out-of-pocket kosten voor medicatie
  • afname van bezoek aan huisartsenpraktijk, spoedeisende hulp en ziekenhuis
  • toename van een betere kwaliteit van leven met meer eigen regie door patiënt en naasten

Ongeveer 80% van de patiënten met palliatieve aandoeningen gebruikt mogelijk niet passende medicatie in het levenseinde. In hun blog vertellen projectleider Matthew Grant en Ankie Hazen hoe routinematige medicatiebeoordelingen dit kunnen verminderen zodat ongewenste bijwerkingen en ziekenhuisopnames afnemen.

>Lees de blog

ZonMw en Zorginnovaties en kwaliteit

Vanuit ons programma Palliantie II financieren we projecten die bijdragen aan verminderen van bijwerkingen door medicatie en een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Lees meer op ons onderwerp zorginnovaties en kwaliteit.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012320013
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.P Grant MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht