Mobiele menu

The path towards primary prevention of dementia

Achtergrond

Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in 1 cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te delen, te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe Netherlands Consortium of Dementia Cohorts (NCDC) consortium beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Op deze manier kunnen nieuwe aangrijpingspunten worden gevonden voor preventie van dementie.

Doel

Het NCDC doet onderzoek naar preventie van dementie, op basis van gegevens die sinds lange tijd worden verzameld in 9 Nederlandse cohorten. Voor het onderzoek naar de preventie van dementie worden zo, van in totaal 200.000 mensen, gegevens in samenhang met elkaar bestudeerd. Het onderzoek gaat aanlegfactoren en omgevingsfactoren relateren aan hersenveranderingen die optreden bij dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, en met geheugenfunctie en het dagelijks functioneren.

De cohorten die hun data delen in dit nieuwe onderzoek zijn:

  • Amsterdam Dementia Cohort (VUmc)
  • Doetinchem Cohort Studie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (Rotterdam Study) (Erasmus MC)
  • European Prevention of Alzheimer’s Dementia consortium (EPAD) (VUmc)
  • Leiden Longevity Study (LUMC)
  • Lifelines (UMC Groningen)
  • Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) (VU)
  • Maastricht Study (Maastricht UMC)
  • Secondary Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) Study  (UMC Utrecht)

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
73305095005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. P.J. Visser MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc