Mobiele menu

Patient reported outcomes in the CAstration-resistant Prostate cancer RegIstry (CAPRI)

Castratie refractair prostaatcarcinoom (CRPC) is de fase van ziekte waarbij de prostaatkanker progressief wordt onder castratie. Voor dit ziektebeeld zijn diverse behandelingen ontwikkeld. Deze behandelingen zijn levensverlengend en kostbaar. Er is weinig bekend over het beloop van kwaliteit van leven in de dagelijkse praktijk. Dit is onderzocht in de PRO-CAPRI studie.

Resultaten
151 patiënten uit 10 verschillende ziekenhuizen hebben iedere drie maanden vragenlijsten ingevuld. Hieruit bleek dat in het begin van de ziekte CRPC de kwaliteit van leven hoog is. Als de ziekte vorderde, nam de kwaliteit van leven af. Dit werd ook gezien bij patienten die een behandeling krijgen. Naast een afnemende kwaliteit van leven nam het arbeidsverzuim en zorggebruik buiten het ziekenhuis toe. Het is belangrijk om tijdig aandacht te besteden aan de functionele domeinen. Zo kan verslechtering van kwaliteit van leven zo lang mogelijk tegen gegaan worden.


 

start PSV

Castratie-refractair prostaat carcinoom (CRPC) wordt in Nederland jaarlijks bij bijna 3000 patiënten gesteld. CRPC heeft een grote impact op kwaliteit van leven. Nieuwe behandelingen voor CRPC geven een vergelijkbare levensverlenging. Daarom is het effect op kwaliteit van leven van groot belang om tot een goede behandelkeuze te komen. Bovendien zijn deze nieuwe behandelingen kostbaar.

Doel
Een economische evaluatie in de dagelijkse praktijk is daarom van belang om deze middelen beschikbaar en vergoed te houden voor patiënten. In de PRO-CAPRI studie worden de effecten op kwaliteit van leven en het effect op kosten in de dagelijkse praktijk onderzocht.

Opzet
Patiënten in vier ziekenhuizen die meedoen aan de CAPRI registratie worden uitgenodigd mee te doen. Elke drie maanden worden de uitkomsten met vragenlijsten gemeten. De resultaten van de PRO-CAPRI studie zullen patiënten, behandelaars en beleidsmakers helpen bij het maken van de juiste keuzes in de behandeling van CRPC.

Producten

Titel: Symptomatic skeletal related events (SSE) and SSE-free-survival in real world castration-resistant prostate cancer (CRPC) patients: results from CAPRI
Auteur: M. Kuppen, H.M. Westgeest, A.J.M. van den Eertwegh, J. Van Moorselaar, N. Mehra, I. van Oort, A.C.M. van den Bergh, J.L. Coenen, K.K.H. Aben, R. Somford, J. Lavalaye, A. Bergman, C.A. Uyl-de Groot, W.R. Gerritsen
Titel: Differences in Trial and Real-world Populations in the Dutch Castration-resistant Prostate Cancer Registry (CAPRI)
Auteur: Kuppen MCP, Westgeest HM
Titel: Cabazitaxel treatment in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) clinical trials compared to usual care in CAPRI
Auteur: H.M. Westgeest, M. Kuppen, A.J.M. van den Eertwegh, J. Van Moorselaar, N. Mehra, I. van Oort, A.C.M. van den Bergh, J.L. Coenen, K.K.H. Aben, R. Somford, R. de Wit, A. Bergman, J. Lavalaye, C.A. Uyl-de Groot, W.R. Gerritsen
Titel: PCN388 - PATIENT REPORTED OUTCOMES IN THE CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER REGISTRY (PRO-CAPRI) IN THE NETHERLANDS
Auteur: Kuppen, M., Westgeest, H.M., Van den Eertwegh, A., Moorselaar, R., Mehra, N., Coenen, J., Van Oort, I., Van den Bergh, A., Aben, K., Somford, D., Lavalaye, J., Gerritsen, W., Uyl - de Groot, C.
Titel: Outcomes of crossover between androgen receptor targeting drugs in the castration resistant prostate cancer registry (CAPRI)
Auteur: Kuppen M, Westgeest H, Van Den Eertwegh F, Van Moorselaar J, De Wit R, Van Oort I , Aben K, Verhoeven R , Van Den Bergh F, Coenen J, Uyl-De Groot C, Gerritsen W
Titel: Docetaxel treatment in castration-resistant prostate cancer (CRPC) in clinical trials compared to standard care: treatment duration and overall survival (OS) in CAPRI: an observational study in the Netherlands
Auteur: Westgeest H-M, Van Den Eertwegh A.J.M, Gerritsen W.R, Uyl-De Groot C.A.
Link: http://rc.emuc2015.org/resource-centre/abstract/4da336a3/
Titel: Use of new therapies and hospital admission near the end of life in castration-resistant prostate cancer (CRPC) in the castration resistant prostate cancer registry (CAPRI) in the Netherlands
Auteur: Kuppen M, Westgeest H, Van den Eertwegh A, Gerritsen W, Uyl - de Groot C
Titel: Guideline adherence in docetaxel treatment of castration resistant prostate cancer (CRPC) patients in a real-world pouplation: the castration-resistant prostate cancer registry (CAPRI) in the Netherlands
Auteur: Westgeest H, Kuppen M, Van den Eertwegh A, Gerritsen W, Uyl - de Groot C
Titel: Variation in prescription rate of the first post-docetaxel treatment and overall survival among patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) in the CAstration-resistant Prostate cancer RegIstry (CAPRI)
Auteur: Los J, Westgeest H-M, Gerritsen W.R, Uyl-De Groot C.A
Link: http://rc.emuc2015.org/resource-centre/abstract/c7b8f4f0/
Titel: Verbetersignalement Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratie-refractair prostaatcarcinoom
Auteur: Zorginstituut Nederland
Titel: Differences in Trial and Real-world Populations in the Dutch Castration-resistant Prostate Cancer Registry
Auteur: Westgeest, Hans M., Uyl-de Groot, Carin A., van Moorselaar, Reindert J.A., de Wit, Ronald, van den Bergh, Alphonsus C.M., Coenen, Jules L.L.M., Beerlage, Harrie P., Hendriks, Mathijs P., Bos, Monique M.E.M., van den Berg, Pieter, van de Wouw, Agnes J., Spermon, Roan, Boerma, Michiel O., Geenen, Maud M., Tick, Lidwine W., Polee, Marco B., Bloemendal, Haiko J., Cordia, Igor, Peters, Frank P.J., de Vos, Aad I., van den Bosch, Joan, van den Eertwegh, Alphonsus J.M., Gerritsen, Winald R.
Link: http://www.europeanurology.com

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond van het onderzoek: De jaarlijkse incidentie van castratie-refractair prostaatcarcinoom (CRPC) wordt in Nederland geschat op 2868 patienten. Na de diagnose CRPC wordt de overlevingsduur met alleen ondersteunende zorg niet langer dan 12 maanden verwacht. Kanker heeft een grote invloed op kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er de laatste jaren nieuwe behandelingen voor CRPC geregistreerd. Deze behandelingen zijn allemaal palliatief, leiden tot vergelijkbare overlevingswinst
en zijn duur. Vooral wanneer de overlevingsvoordelen vergelijkbaar zijn is het essentieel patient gerapporteerde uitkomsten te betrekken bij de patientenselectie voor behandelingen in de algemene oncologische praktijk. Bovendien zijn patient gerapporteerde uitkomsten essentieel voor economische evaluaties. Deze studie zal de kennis vergroten over kwaliteit van leven en kosten in de dagelijkse praktijk van CRPC behandeling. De uitkomsten zullen patienten en behandelaren helpen bij klinische besluitvorming, bij het bepalen van optimale behandelstrategieen en de toekomstige ontwikkeling van richtlijnen, vanuit zowel een klinisch als economisch perspectief.

Doel van het onderzoek: Het doel van het onderzoek is de generieke, kanker-generieke en prostaatkanker-specifieke kwaliteit van leven en kosten buiten het ziekenhuis te bepalen voor CRPC-patienten tijdens de behandeling (met onder andere beste ondersteunende zorg, docetaxel, cabazitaxel, abiraterone en enzalutamide) in de dagelijkse praktijk.

Onderzoeksopzet: PRO-CAPRI is een prospectieve, observationele multicenter cohort studie in Nederland. Het is een sub-studie van de CAPRI studie (officiele titel: CAstration-resistant Prostate cancer RegIstry: an observational study in the Netherlands). De CAPRI studie is in september 2012 gestart. Klinische en economische uitkomsten van 3750 CRPC patienten in 20 ziekenhuizen in Nederland worden retrospectief geregistreerd vanaf 1-1-2010. De uitkomsten van CAPRI en PROCAPRI worden gecombineerd voor de analyses.

Onderzoekspopulatie: De onderzoekspopulatie bestaat uit een deel van de CAPRI populatie (CRPC patienten). In tien
representatieve ziekenhuizen verspreid over Nederland worden alle CRPC patienten geidentificeerd en beoordeeld of ze kandidaat zijn voor de studie. Nieuw gediagnosticeerde CRPC patienten kunnen tot en met de eerste behandeling na progressie op docetaxel worden geincludeeerd. Er moet informed consent gegeven worden, en patienten moeten in staat zijn de vragenlijsten in te vullen. In totaal zijn 167 patienten geincludeerd, en deze worden gevolgd in de tijd.

Primaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten: De primaire uitkomstmaten zijn het bepalen van de kwaliteit van leven op het moment van inclusie en de veranderingen tijdens de CRPC behandeling:
a. de generieke kwaliteit van leven (EQ VAS score en EQ-5D index value)
b. de kanker-specifieke kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30 score)
c. prostaatkanker specifieke kwaliteit van leven (EORTC PR-25 score)

Secundaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten (indien van toepassing): De secundaire uitkomstmaat is het bepalen van de kosten tijdens de CRPC behandeling:
a. indirecte niet-medische kosten (productiviteitsverlies door afwezigheid van werk)
b. directe medische kosten buiten het ziekenhuis (medisch zorggebruik en informeel zorggebruik)
c. zelf-gerapporteerde pijn (BPI-SF pijn intensiteit en pijn interferentie) Alle uitkomsten worden gekoppeld aan de klinische en economische uitkomsten in de CAPRI registratie, ten behoeve van kosten-utiliteit analyse van CRPC behandelingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836011017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.M. Westgeest
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam