Mobiele menu

Patiëntenversies bij Urologische richtlijnen

Iedere medische beroepsgroep heeft richtlijnen voor de diagnose en behandeling van aandoeningen. Een goed vertaalde richtlijn resulteert in een patiëntenversie die de patiënt informeert en helpt bij het gericht stellen van vragen aan de behandelaar en het samen maken van goede zorgkeuzes.

Doel

De European Association of Urology (EAU) en het Athena Instituut (VU Amsterdam) ontwikkelen patiëntenversies bij richtlijnen voor 3 urologische kankers:

  • blaaskanker
  • nierkanker
  • prostaatkanker

Samenwerking

Binnen het project is samen met patiënten en zorgprofessionals gekeken naar welke vorm van een patiëntenversie wenselijk is. Het project is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), ProstaatKankerStichting en de patiëntenvereniging Leven met Blaas- en Nierkanker.

Opbrengst

Het project heeft geleid tot de totstandkoming van blauwdrukken voor digitale patiëntenversies die patiënten (en zorgverleners) helpen om tot geïnformeerde beslissingen te komen in hun zorgproces en daarmee bijdragen aan integrale zorg en zelfmanagement. De patiëntenversies onderscheiden zich van andere versies doordat ze onder andere met een breed draagvlak zijn opgezet, zijn ingericht vanuit de stappen van het zorgpad en rekening houden met de verschillende informatiebehoeften tussen patiënten.

De digitale patiëntenversies worden momenteel ontwikkeld en de wens is ze op zowel landelijk als lokaal niveau te implementeren. Onder andere de organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), IKNL, Thuisarts.nl, FMS en de patiëntenvereniging Leven- met blaas- of nierkanker en de Prostaatkankerstichting, zullen gebruik maken van de versies.

Transparantie

Tijdens het ‘jaar van de transparantie’ heeft het ministerie van VWS ingezet op meer en betere informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg. In totaal financierden wij 15 projecten om te komen tot betere instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bruikbare kennis ter ondersteuning van het Zorginstituut. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Verslagen


Eindverslag

Patiënten bepalen steeds vaker samen met de arts hun behandeling. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, is het voor de patiënt belangrijk om over voldoende en betrouwbare informatie te beschikken. Tegenwoordig zijn veel online bronnen van informatie op het internet te vinden, waarvan niet altijd bekend is of ze betrouwbaar en up-to-date zijn. Daarnaast zijn deze bronnen vaak niet specifiek toegespitst op de zorgsituatie van de patiënt. Met als gevolg dat de patiënt teveel, te weinig of onjuiste of niet de gewenste informatie over zijn / haar situatie ontvangt.

Bij de European Association of Urology (EAU) in Arnhem, worden jaarlijks richtlijnen op alle urologische ziektegebieden ontwikkeld. Deze richtlijnen staan (inter)nationaal bekend als betrouwbaar en up-to-date. Omdat de EAU graag wil bijdragen aan een goed geïnformeerde patiënt, is besloten om voor enkele richtlijnen patiëntenversies te ontwikkelen, die jaarlijks up to date blijven en die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de Nederlandse zorgsituatie en (zorg)behoeften van de patiënt.

In samenwerking met het Athena Instituut, Leven met blaas- of nierkanker en de ProstaatkankerStichting, heeft de EAU gewerkt aan de ontwikkeling van patiëntenversies voor de vier urologische kankergebieden: nierkanker, niet-spierinvasieve blaaskanker, spierinvasieve blaaskanker en prostaatkanker. Deze kankers zijn geselecteerd vanwege hun relatief hoge incidentie en ziektelast bij met name de oudere bevolkingsgroep.

Het project is ingedeeld in vier fasen: 1) inventarisatie, 2) ontwerpen, 3) ontwikkelen en 4) implementeren. In iedere fase is de inbreng van ervaringskennis van patiënten en zorgverleners meegenomen. Voor de inventarisatie van de wensen m.b.t. de inhoud, vorm en implementatie zijn in totaal 41 interviews afgenomen met patiënten en zorgverleners. Tijdens de ontwerpfase zijn per kankergebied twee sessies georganiseerd waar minimaal twee patiënten, verpleegkundigen en urologen aan deelnamen. De leden van deze werkgroepen hebben tevens uitgebreide feedback geleverd op de ontwikkelde blauwdrukken voor digitale patiëntenversies.

Het project heeft geleid tot de totstandkoming van blauwdrukken voor digitale patiëntenversies die patiënten (en zorgverleners) helpen om tot geïnformeerde beslissingen te komen in hun zorgproces en daarmee bijdragen aan integrale zorg en zelfmanagement. De patiëntenversies onderscheiden zich van andere versies doordat ze o.a. met een breed draagvlak zijn opgezet, zijn ingericht vanuit de stappen van het zorgpad en rekening houden met de verschillende informatiebehoeften tussen patiënten. De digitale patiëntenversies worden momenteel ontwikkeld en de wens is ze op zowel landelijk als lokaal niveau te implementeren. Onder andere de organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), IKNL, Thuisarts.nl, FMS en de patiëntenvereniging Leven- met blaas- of nierkanker en de Prostaatkankerstichting, zullen gebruik maken van de versies.

Kenmerken

Projectnummer:
516022514
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. V. Petit-Steeghs
Verantwoordelijke organisatie:
European Association of Urology