Mobiele menu

Pediatric Dosing Module

Het berekenen van een dosering van een geneesmiddel voor een kind is foutgevoelig. Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) heeft daarom een rekenhulp voor zorgprofessionals ontwikkeld. Zorgprofessionals kunnen de rekenmodule via de website www.Kinderformularium.nl gebruiken.

Wat doet de rekenmodule?

  • Een dosering berekenen voor een individueel kind op basis van de invoer van enkele gegevens van het kind (geboortedatum, gewicht) en geselecteerde gegevens uit het kinderformularium (indicatie, toedieningsweg, doseerfrequentie)
  • De berekende dosering wordt getoetst aan de maximale dosering, normaalwaarden voor gewicht voor leeftijd.
  • De berekende dosering omrekenen naar het aantal milliliters van een vloeibaar product.
  • De zorgprofessional kan continu de ingevoerde gegevens controleren: elke keuze die bij het gebruik van de rekenmodule wordt gemaakt wordt direct weergegeven in de samenvatting.

Vanwege de strengere eisen omtrent de Europese MDR-verordening is de rekenmodule niet meer online op de website van het Kinderformularium.

Meer informatie

In de media

‘Doseren voor een kind is enorm foutgevoelig’: Medicatie afstemmen op kinderen (Mediator 15, jan 2016)
 

Producten

Titel: Rekenmodule Kinderformularium
Link: http://www.kinderformularium.nl

Kenmerken

Projectnummer:
113200951
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T.M. van der Zanden
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen