Mobiele menu

PEGASUS - Pancreatic and EsophagoGastric cAncer: improving Survival and qUality of life through perSonalized medicine

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker: ondanks een intensieve behandeling met chemotherapie en/of een operatie overlijdt het grootste deel van de patiënten aan de ziekte.

Onderzoek
In het PEGASUS project wordt onderzocht of moleculaire technieken – genexpressie en ‘next generation sequencing’ – van waarde zijn om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij een dergelijke intensieve behandeling. Zowel wat betreft de kans  te overleven als de kwaliteit van leven.
Ook wordt onderzocht of er moleculaire aangrijpingspunten zijn waardoor de behandeling nog verder verbeterd zou kunnen worden met specifiek op de tumor gerichte geneesmiddelen.

Verwachte uitkomsten
De kosten van het gebruik van moleculaire technieken zal worden afgewogen tegen de voordelen voor de patiënt wat betreft kwaliteit van leven, het beter geïnformeerd beslissen over behandelingen en eventuele besparingen op zorgkosten. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele nadelen die het gebruik van deze technieken opleveren.

Producten

Titel: Responses to systemic treatment in molecular subtypes of metastatic pancreatic cancer
Auteur: M. Lansbergen, M. Dings, C. Waasdorp, G. Hooijer, J. Verheij, A. Farina Sarasqueta, J. Koster, D. Zwijnenburg, J. Medema, F. Dijk, H. van Laarhoven, M. Bijlsma
Titel: Responses to systemic treatment in molecular subtypes of metastatic pancreatic cancer
Auteur: Lansbergen, M., Dings, M., Waasdorp, C., Hooijer, G., Verheij, J., Farina Sarasqueta, A., Koster, J.,Zwijnenburg, D., Medema, J., Dijk, F., van Laarhoven, H., Bijlsma, M.

Kenmerken

Projectnummer:
848101012
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2019
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H.W.M. van Laarhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC