Mobiele menu

Pelvic Floor rehabilitation to improve functional Outcome and quality of life after surgery for Rectal CancEr: a randomized controlled trial. FORCE-trial.

Kosteneffectiviteit van bekkenfysiotherapie na endeldarmoperatie

De FORCE-trial is een onderzoek naar de behandeling van ontlastingsproblemen na een operatie voor endeldarmkanker. De eerste keus behandeling voor patiënten met endeldarmkanker is het verwijderen van een deel van de endeldarm, eventueel gecombineerd met chemotherapie, bestraling en/of tijdelijk stoma. Na deze operatie heeft 90% van de patiënten in meer of mindere mate last van incontinentie voor ontlasting. Naast een grote impact op de kwaliteit van leven, zorgt incontinentie ook voor hoge kosten in de gezondheidszorg en aanzienlijk arbeidsverzuim. Bekkenfysiotherapie is een succesvolle behandeling voor incontinentie, maar de werking na een endeldarmoperatie is onduidelijk. Op basis van literatuuronderzoek zou dit de klachten met minstens 25% kunnen verminderen. Met dit doelmatigheidsonderzoek willen we aantonen, dat niet alleen de kwaliteit van leven verbeterd, maar ook de kosten voor de gezondheidszorg en kosten door arbeidsverzuim kunnen worden gereduceerd.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Eindverslag

Na een kringspier-sparende operatie voor endeldarmkanker hebben vele patiënten een verandering in hun ontlastingspatroon. Dit kan erg vervelend zijn en invloed hebben op het dagelijks leven. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het effect van bekkenfysiotherapie voor ontlastingsproblemen na een endeldarmkanker operatie in vergelijking met de standaard behandeling zonder bekkenfysiotherapie. Er werden 128 patiënten geïncludeerd en onderzocht. Er werd geen evidente verbetering in de mate van ernst van verlies van ontlasting klachten na bekkenfysiotherapie in de gehele groep patiënten na endeldarmkanker operaties gevonden. We zien wel dat er bepaalde groepen patiënten zijn bij wie deze behandeling wel het gewenste effect heeft, namelijk een afname van de ernst van het verlies van ontlasting (incontinentie) en een verbetering van kwaliteit van leven. Wij stellen dan ook dat deze behandeling niet bij alle patiënten, maar bij een selectie van patiënten, aangeboden zou moeten worden.

Kenmerken

Projectnummer:
843002704
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B.R. Klarenbeek
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc