Mobiele menu

PerfectFit2.0 – optimising an effective intervention for workers in low socioeconomic position

Doel

Obesitas en ongezond gedrag komen relatief vaak voor bij werknemers in laag sociaaleconomische positie. Dit onderzoek evalueerde de effectiviteit en implementatie van de PerfectFit2.0 interventie.

Aanpak/werkwijze

PerfectFit2.0 bestaat uit een gezondheidsscreening en coaching met motiverende gespreksvoering. De effectiviteit en implementatie zijn geëvalueerd in een longitudinaal onderzoek met een beginmeting en een nameting na 6 maanden. Ook zijn werknemers geïnterviewd over gezondheidsbevordering op de werkplek. In totaal hebben 176 deelnemers meegedaan aan de beginmeting en de meting na 6 maanden. Werknemers die deelnamen aan coaching werden vergeleken met werknemers die hier niet aan deelnamen.

Resultaten

Van de werknemers met risicofactoren doet de meerderheid mee aan de coaching. Werknemers met coaching ondernamen 5x vaker acties ter verbetering van gezond gedrag en 11% meer werknemers stopten met roken. Er werden geen verbeteringen in gewicht of andere leefstijlkenmerken gevonden.

Producten

Titel: Factsheet PerfectFit2.0
Auteur: D van de Ven, M Schuring, TA Kouwenhoven-Pasmooij, A Burdorf, SJW Robroek
Titel: Flipbook PerfectFit2.0
Auteur: D van de Ven, M Schuring, TA Kouwenhoven-Pasmooij, A Burdorf, SJW Robroek
Titel: Procesevaluatie
Titel: Deelname van blue-collarworkers aan de PerfectFit interventie ter bevordering van gezond gedrag: ervaringen bij 2 organisaties.
Auteur: Van de Ven D
Titel: Reach and effectiveness of a worksite health promotion program; a quasi experimental study among workers in low socioeconomic position
Auteur: presentatie door: D van de Ven
Titel: ARE WORKPLACE HEALTH PROMOTION PROGRAMS EFFECTIVE FOR ALL SOCIOECONOMIC GROUPS? A SYSTEMATIC REVIEW
Auteur: Van de Ven D
Titel: Presentatie Perfectfit2.0 "Een onderzoek naar gezondheidsbevordering op de werkplek met behulp van motiverende gespreksvoering"
Titel: Are workplace health promotion programmes effective for all socioeconomic groups? A systematic review
Auteur: Van de Ven D, Robroek SJW, Burdorf A
Magazine: Occupational & Environmental Medicine

Kenmerken

Projectnummer:
531001403
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.J.W. Robroek
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC