Mobiele menu

Perioperatief multidisciplinair zorgpad voor snellere re-integratie bij werkenden die een knieprothese krijgen

Vraagstuk

Naar verwachting veroorzaakt knieartrose in 2025 de op één na hoogste werkgerelateerde ziektelast in Nederland. De toename is vooral bij werkenden in niet-sedentaire beroepen. Bij een eindstadium van knie-artrose is de plaatsing van een knieprothese de behandeling van keuze. Weer gaan werken na een kunstknieoperatie duurt vaak lang. De meeste patiënten gaan pas na zes maanden weer volledig aan het werk. Helaas is één op de drie patiënten (33%) één jaar na de operatie nog niet volledig aan het werk.

Onderzoek

Om terugkeer naar werk na een kunstknieoperatie te verbeteren, is een zorgpad gemaakt (figuur 1). Dit zorgpad is om drie redenen uniek. De eerste reden is dat voor de operatie samen met de patiënt gekeken wordt wat nodig is om na de operatie weer te kunnen werken. De tweede reden is dat verschillende dokters en deskundigen al vóór de operatie samen werken, bijvoorbeeld de chirurg, de fysiotherapeut, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts. De derde reden is dat de patiënt zelf zijn de belangrijkste doel bepaalt van de operatie. Bijvoorbeeld, 10 kg kunnen tillen en zes trappen achterelkaar kunnen oplopen. Zo werkt iedere dokter en deskundige aan een snel herstel voor het specifieke werk van de patiënt. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van het zorgpad geëvalueerd bij 150 werkende knieprothese-patiënten ten aanzien van werkhervatting. Dit wordt vergeleken met al verzamelde data van 170 overeenkomstige Nederlandse patiënten, wat is verzameld tijdens een cohortstudie uitgevoerd door Amsterdam UMC.
figuur 1

Uitkomst

Het doel van dit onderzoeksprojectproject is de arbeidsre-integratie na een KP-operatie bij werkenden te versnellen en te verbeteren. Hierbij wordt inzicht verkregen in hoeverre het nieuwe zorgpad resulteert in een groter aantal patiënten dat terugkeert naar werk en leidt tot een snellere arbeidsre-integratie dan de gebruikelijke zorg. Ook zal duidelijk zijn hoe het nieuwe zorgpad verbeterd kan worden vanuit het oogpunt van werkenden, werkgever, arbodienst, verzekeraar en zorgprofessionals. Tot slot zullen de belemmerende en bevorderende factoren voor het implementeren van het nieuwe zorgpad inzichtelijk worden gemaakt.

Verspreiding en implementatie

De zes betrokken beroepsverenigingen hebben een intentieverklaring getekend om de resultaten van dit onderzoek gezamenlijk te bespreken en te bepalen hoe deze resultaten geïmplementeerd en gevaloriseerd kunnen worden. Daarnaast zullen de resultaten verspreid worden via andere betrokken partijen zoals OVAL en ReumaNederland. Verder worden zowel Engels- als Nederlandstalige artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke en vaktijdschriften. Ook worden resultaten gedeeld via (inter)nationale congressen voor de beroepsgroepen en wordt er een infographic over de resultaten van de effectiviteitsstudie ontwikkeld. Tot slot zal, wanneer de resultaten uit dit onderzoek daartoe aanleiding geven, A.S.R.-verzekeringen dit zorgpad borgen voor hun verzekerden.

Betrokken organisaties

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Nij Smellinghe Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Universitair Medisch Centrum Groningen, ASR Nederland N.V. (a.s.r.), Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskunde, AB Texel Group

Producten

Titel: Nieuw zorgpad naar werk
Auteur: Daniel Strijbos MSc dr. Geert van der Sluis dr. Tim Boymans Simon Klomp prof. dr. Michiel Reneman dr. Paul Kuijer
Magazine: Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.tbv-online.nl/magazine-artikelen/nieuw-zorgpad-naar-werk/
Titel: Implementation of back at work after surgery (BAAS): A feasibility study of an integrated pathway for improved return to work after knee arthroplasty
Auteur: Daniël O. Strijbos, Geert van der Sluis, Tim A. E. J. Boymans, Stephan de Groot, Simon Klomp, Carolien M. Kooijman, Michiel F. Reneman, P. Paul F. M. Kuijer
Magazine: Musculoskeletal Care
Begin- en eindpagina:
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/msc.1633

Kenmerken

Projectnummer:
10320052010006
Looptijd: 64%
Looptijd: 64 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.O. Strijbos MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus