Mobiele menu

Perioperative enteral nutrition to reduce postoperative complications following colorectal surgery. A multicenter prospectively randomized controlled trial

In deze multicenter, dubbelblinde studie wordt het effect van een verrijkte voeding voor, tijdens en na een operatie onderzocht op de complicaties postoperatieve ileus (darmobstructie) en naadlekkage. In totaal 280 patiënten die een darmoperatie ondergaan krijgen een voedingssonde en worden verdeeld over een interventie- en een controlegroep. Via een geblindeerde opstelling krijgt de interventiegroep voor, tijdens en na de operatie verrijkte voeding via de sonde. De controlegroep wordt niet gevoed. De hypothese is dat de verrijkte voeding rondom de operatie het onwillekeurige zenuwstelsel activeert, waardoor de ontstekingsreactie wordt geremd en postoperatieve ileus en naadlekkage worden verminderd. We maken gebruik van het nieuwe denken over voeding; de voeding wordt hier niet gebruikt voor de inname van voedingsstoffen, maar als middel om de immuunreactie van de patiënt na een operatie te beïnvloeden. Dit zou kunnen leiden tot minder complicaties en een versneld herstel, met ook een kostenbesparing.

Verslagen


Eindverslag

In deze multicenter, dubbelblinde studie werd het effect van een lipiden verrijkte voeding voor, tijdens en na een operatie aan de darm onderzocht op de complicaties postoperatieve ileus (POI; het stilliggen van de darm) en naadlekkage (een lekkage van de darmaansluiting die wordt gemaakt). De hypothese is dat de verrijkte voeding rondom de operatie het onwillekeurige zenuwstelsel activeert, waardoor de ontstekingsreactie wordt geremd en POI en naadlekkage worden verminderd. Het herstel wordt versneld en er kan een kostenbesparing optreden.
Via een geblindeerde opstelling kreeg de interventiegroep voor, tijdens en na de operatie verrijkte voeding via een sonde. De controlegroep werd niet gevoed. Aan het einde van de studie werd onthuld welke van de 265 patiënten die een darmoperatie hadden ondergaan voeding hadden gekregen en welke niet. De analyse toonde aan dat de verrijkte voeding geen verbetering had opgeleverd voor POI, naadlekkage, de ontstekingsreactie en de kosten die gemaakt werden.

In deze multicenter, dubbelblinde studie wordt het effect van een verrijkte voeding voor, tijdens en na een operatie aan de darm onderzocht op de complicaties postoperatieve ileus (het stilliggen van de darm) en naadlekkage (een lekkage van de darmaansluiting die wordt gemaakt). In totaal 280 patiënten die een darmoperatie ondergaan krijgen een voedingssonde en worden verdeeld over een interventie- en een controlegroep. Via een geblindeerde opstelling krijgt de interventiegroep voor, tijdens en na de operatie verrijkte voeding via de sonde. De controlegroep wordt niet gevoed. De hypothese is dat de verrijkte voeding rondom de operatie het onwillekeurige zenuwstelsel activeert, waardoor de ontstekingsreactie wordt geremd en postoperatieve ileus en naadlekkage worden verminderd. Dit zou kunnen leiden tot minder complicaties en een versneld herstel, met ook een kostenbesparing.
18 maanden na de start van de studie nemen er 4 centra deel aan de studie: het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum Veldhoven, het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond en het Aarhus University Hospital in Denemarken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837001505
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.D.P. Luyer
Verantwoordelijke organisatie:
Catharina Ziekenhuis