Mobiele menu

Personal Antipsychotic Choice Index

Patiënten met een psychose konden moeilijk informatie vinden over antipsychotica die rekening houdt met individuele situatie en voorkeur.

Resultaten
De Persoonlijke Antipsychotica Keuzewijzer – PAKwijzer – is een online keuzehulp voor patiënten die gebruikmaken of gaan maken van antipsychotische medicatie. Het doel van de PAKwijzer is patiënten te betrekken en te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een antipsychoticum. Dit kan helpen om betere beslissingen omtrent antipsychotica te maken en de medicatietrouw bij behandeling met antipsychotica te verbeteren.

De PAKwijzer is ontwikkeld door de 15 meest voorgeschreven antipsychotica in Nederland met elkaar te vergelijken op de belangrijkste effecten en bijwerkingen. In de keuzehulp op www.PAKwijzer.nl geeft de patiënt aan hoe belangrijk hij 3 verschillende effecten en hoe acceptabel hij 15 veelvoorkomende bijwerkingen van antipsychotica vindt. Dit resulteert in een persoonlijke rangorde van antipsychotica, die de patiënt vervolgens kan opslaan/afdrukken om met zijn behandelaar te bespreken en gezamenlijk voor een bepaald antipsychoticum te kiezen.

Verslagen


Eindverslag

De Persoonlijke Antipsychotica Keuzewijzer (PAKwijzer) is een online tool bedoelt om patienten te helpen bij de keuzes rondom antipsychotica. Door de online tool in te vullen krijgt de patient een persoonlijke rangorde van meer of minder geschikte antipsychotica. Tijdens het ontwikkelingsproces van de PAKwijzer hebben patiënten een centrale rol gespeeld. Allereerst is er in kaart gebracht welke bijwerkingen voor patiënten het meest relevant zijn. Vervolgens zijn van de 12 meest voorgeschreven antipsychotica in Nederland rangordes gemaakt van effect en bijwerkingen. Voor gewenste effecten krijgen antipsychotica die hoog in de rangorde staan op dat effect, meer punten dan antipsychotica die lager in de rangorde staan. Voor bijwerkingen krijgen antipsychotica die hoog in de rangorde staan meer strafpunten dan antipsychotica die lager in de rangorde staan. De patiënt bepaalt door aan te geven hoe hij belangrijk hij elk effect en hoe acceptabel hij elke bijwerking vindt, hoe zwaar een effect of bijwerking wordt meegenomen in de berekening van zijn persoonlijke rangorde. De PAKwijzer bleek gebruiksvriendelijk en accuraat in de praktijk. Patiënten waren tevreden over de PAKwijzer en het gebruik had een gunstig effect op de communicatie tussen patiënt en behandelaar.

Persoonlijke Antipsychotica Keuze wijzer

Achtergrond
Patiënten met een psychose kunnen nu moeilijk informatie vinden over antipsychotica die rekening houdt met hun individuele situatie en voorkeur.

Doel
In samenwerking met clinici en patiënten ontwikkelen en invoeren van een web-based PAKwijzer, om patiënten te voorzien van informatie over de antipsychotische medicatie, zodat ze kunnen deelnemen aan de beslissing over hun behandeling.

De volgende stappen zijn gevolgd:

1.In samenwerking met patiënten zal een lijst worden opgesteld met selectiecriteria voor een effectieve en aanvaardbare antipsychotische medicatie.
2.In samenwerking met de Multidisciplinaire Richtlijn Commissie Schizofrenie zal per selectiecriterium een ranglijst van meer tot minder geschikte antipsychotica worden opgesteld.
3.Een online 'tool' zal worden ontwikkeld die op basis van de individuele voorkeur van patiënten een rapport genereert waarin de beste opties voor antipsychotica worden beschreven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836011004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L. de Haan
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC