Mobiele menu

Personal Protection and Caring System (2PCS)

Projectomschrijving

Veel ouderen hebben last van gebrek aan mobiliteit veroorzaakt door subjectieve en objectieve onzekerheden c.q. angsten. Te denken valt aan gevaar voor vallen, het alleen zijn in benarde situaties en afhankelijkheid. Maar ook desoriëntatie, ontbreken van relevante locale informatie en het afnemen of ontbreken van communicatievaardigheden. Een mindere mate van mobiliteit heeft minder sociale interactie, activiteiten, zelfverzekerdheid, wilskracht en minder tot geen zelfstandige deelname aan de maatschappij tot gevolg.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een innovatief, persoonlijk protectie- en zorginstrument dat deze ouderen de mogelijkheid geeft om meer, maar ook langer zelfstandig te zijn. Angsten en onzekerheden zullen middels dit zorginstrument worden omgezet naar een hoger veiligheidgevoel, persoonlijke onafhankelijkheid en mobiliteit. Een integratieplatform, hoge gebruiksvriendelijkheid en diverse additionele servicemogelijkheden zullen deze zelfstandigheid alleen maar verhogen.

Doelgroep

  • ouderen met de fysieke capaciteit om mobiel en actief te zijn
  • ouderen met een afname van cognitieve capaciteiten, echter fit genoeg en de wil om te lopen

Producten

Titel: Uni-Forscher arbeiten an Super-Armbanduhr

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond en doel
Door de toenemende vergrijzing en de toenemende zorg voor dementerende bejaarden, is het in de nabije toekomst steeds minder goed mogelijk en steeds duurder om passende zorg en verzorging op maat aan te bieden. Zorg op afstand wordt daarom steeds belangrijker, maar vereist, in combinatie met de wens van veel senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, technische oplossingen om dit in de praktijk mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen vormen de belangrijkste aanleiding voor Personal Protection and Caring System (2PCS), dat tot doel heeft de mobiliteit van senioren te verbeteren, hun gevoel van veiligheid te vergroten en hun makkelijker en beter toegang tot informatie te verschaffen. Zo kunnen senioren meer en langer onafhankelijk blijven wonen, en zich blijven mengen in sociale activiteiten.

2PCS functionaliteiten
2PCS biedt één oplossing voor zowel verzorgingstehuizen en thuiszorginstanties en voor de mantelzorg. De 2PCS oplossing bestaat uit een geavanceerd apparaat in de vorm van een horloge, dat om de pols wordt gedragen door de zogenaamde primaire gebruiker, bijv. de bejaarde. Het horloge bevat een alarmfunctie, een spreek-luister verbinding, GPS, GSM/UMTS, valsensoren, zowel een actieve als passieve RFID chip en nog een aantal componenten. Het horloge stelt de primaire gebruiker in staat een melding aan een alarm centrale af te geven in geval van nood. De alarmcentrale kan via GPS en RFID technologie in het 2PCS horloge de locatie van de primaire gebruiker vaststellen, en dan wel met de gebruiker, dan wel met een zorgverlener contact opnemen.
Ook passieve triggers zoals valdetectie en Geofencing kunnen alerts genereren waar een zorgverlener (al dan niet via een alarmcentrale) op kan reageren. Ook stelt het horloge de zorgverlener in staat om een aantal keer per dag naar de gesteldheid van de gebruiker te vragen, de gebruiker kan dan middels het horloge aangeven hoe hij/zij zich voelt. Daarnaast zijn er basis functionaliteiten verwerkt in het horloge, zoals een klok, zaklamp, een bel menu waarin 3 vast nummers kunnen worden opgeslagen en vliegtuigmodus.
De communicatie met het 2PCS horloge verloopt via de 2PCS web applicatie waar specifieke routines, de gegevens van eerste- en tweedelijns zorgverleners en naaste familie leden in onderhouden worden. Deze applicatie kan geïntegreerd worden met bestaande zorgsystemen en systemen van alarm centrales. Het horloge kan ook standalone functioneren, dan wordt de 2PCS applicatie door de secundaire gebruikers (verzorgers) onderhouden. Ook andere mobiele alarmsystemen dan het 2PCS horloge kunnen worden aangesloten op de 2PCS web applicatie.

De toekomst
Gedurende het project zijn er uitgebreide analyses en onderzoeken uitgevoerd naar de eisen en wensen van zowel de primaire- als de secundaire eindgebruiker. Deze uitkomsten zijn meegenomen bij het ontwerp en de ontwikkeling van de hard- en software. Het 2PCS product heeft in praktijktests bij verschillende zorginstellingen bewezen goed te functioneren en in alle behoeften te voorzien, zoals die vooraf gedefinieerd in nauw overleg met een groot aantal primaire gebruikers en (mantel en institutionele) zorgverleners. Gezien het grote potentieel van 2PCS richten vier consortium partners nu een firma op om 2PCS door te ontwikkelen en Europees te vermarkten. Een aantal firma’s waaronder Mieloo & Alexander zullen het product in hun portfolio opnemen, naar verwachting komt 2PCS begin 2015 op grote schaal beschikbaar.

Door de toenemende vergrijzing, en de toenemende zorg voor dementerende bejaarden is het in de nabije toekomst steeds minder goed mogelijk en steeds duurder om passende zorg en verzorging op maat aan te bieden. Zorg op afstand wordt daarom steeds belangrijker, maar vereist, in combinatie met de wens van veel senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, technische oplossingen om dit in de praktijk mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen vormen de belangrijkste aanleiding voor Personal Protection and Caring System, dat tot doel heeft de mobiliteit van senioren te verbeteren, hun gevoel van veiligheid te vergroten en hun makkelijker en beter toegang tot informatie te verschaffen. Zo kunnen senioren meer en langer onafhankelijk blijven wonen, en zich blijven mengen in sociale activiteiten. 2PCS biedt één oplossing voor zowel verzorgingstehuizen en thuiszorginstanties en voor de mantelzorg.
De 2PCS oplossing bestaat uit een geavanceerd apparaat in de vorm van een horloge, dat om de pols wordt gedragen door de zogenaamde primaire gebruiker, bijv. de bejaarde. Het horloge bevat een alarmfunctie, GPS, GSM/UMTS, valsensoren, hartritme sensoren, RFID readers en nog een aantal componenten. Het horloge stelt de primaire gebruiker in staat een melding aan een alarm centrale af te geven in geval van nood. De alarmcentrale kan via GPS en RFID technologie in het 2PCS horloge de locatie van de primaire gebruiker vaststellen, en dan wel met de gebruiker, dan wel met een zorgverlener contact opnemen. Ook passieve triggers zoals valdetectie en hartritme kunnen alerts genereren waar een zorgverlener (al dan niet via een alarmcentrale) op kan reageren.
De communicatie met het 2PCS horloge verloopt via de 2PCS webapplicatie waar specifieke routines, de gegevens van eerste- en tweedelijns zorgverleners en naaste familie leden in onderhouden worden. Deze applicatie kan geïntegreerd worden met bestaande zorgsystemen en systemen van alarm centrales, of stand-alone functioneren en wordt door de secundaire gebruikers (verzorgers) onderhouden. Ook andere mobiele alarmsystemen kunnen worden aangesloten op de 2PCS webapplicatie.

Samenvatting van de aanvraag

Veel ouderen hebben last van gebrek aan mobiliteit veroorzaakt door subjectieve en objectieve onzekerheden c.q. angsten. Te denken valt aan gevaar voor vallen, het alleen zijn in benarde situaties en afhankelijkheid. Maar ook desoriëntatie, ontbreken van relevante locale informatie en het afnemen of ontbreken van communicatievaardigheden. Een mindere mate van mobiliteit heeft minder sociale interactie, activiteiten, zelfverzekerdheid, wilskracht en minder tot geen zelfstandige deelname aan de maatschappij tot gevolg.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een innovatief, persoonlijk protectie- en zorginstrument dat deze ouderen de mogelijkheid geeft om meer, maar ook langer zelfstandig te zijn. Angsten en onzekerheden zullen middels dit zorginstrument worden omgezet naar een hoger veiligheidgevoel, persoonlijke onafhankelijkheid en mobiliteit. Een integratieplatform, hoge gebruiksvriendelijkheid en diverse additionele servicemogelijkheden zullen deze zelfstandigheid alleen maar verhogen.

Doelgroep

  • ouderen met de fysieke capaciteit om mobiel en actief te zijn
  • ouderen met een afname van cognitieve capaciteiten, echter fit genoeg en de wil om te lopen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320300004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. J.P. Owusu
Verantwoordelijke organisatie:
Mieloo & Alexander bv