Mobiele menu

A personal sensory navigation profile: A novel tool to predict successful use of sensory information during navigation in visually impaired individuals

Een persoonlijk sensorisch navigatieprofiel: een nieuw hulpmiddel om succesvol gebruik van zintuiglijke informatie tijdens navigatie bij slechtziende personen te voorspellen

<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Elke dag navigeren we door de wereld om ons heen. Zelfs zonder visuele beperking is dat niet altijd makkelijk. Daarom krijgen personen met een visuele beperking vaak oriëntatie- en mobiliteitstraining om het navigeren te vergemakkelijken. Hierbij worden vaak zintuigen als tast en gehoor gebruikt. Een training op maat werkt het beste, maar op op bewijs gebaseerde richtlijnen hiervoor ontbreken.

 

Doel en opzet

Om deze richtlijnen te ontwikkelen richt het project zich op de volgende stappen:

1.      Het ontwikkelen van een vragenlijst voor een gepersonaliseerd sensorisch (=zintuiglijk) navigatieprofiel. Deze lijst meet welke zintuigen mensen kunnen en graag wíllen gebruiken voor navigatie;

2.      Het onderzoeken welke type zintuigelijke signalen - intern (bv. beweging), extern (bv. geluid) en technologisch (bv. een app) - mensen succesvol gebruiken bij het navigeren;

3.      Uitzoeken hoe het navigatieprofiel de zintuigelijke signalen - die succesvol gebruikt worden tijdens navigatie - kan voorspellen.

 

De bevindingen kunnen direct geïmplementeerd worden in mobiliteitstrainingen.

Kenmerken

Projectnummer:
637005117
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2022
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N. van der Stoep
Verantwoordelijke organisatie:
Bartiméus