Mobiele menu

Personalised support for informal caregivers of people with dementia: DemiCare

DemiCare biedt een mobiele applicatie om mantelzorgers te ondersteunen bij het omgaan met personen met dementie. Het project speelt in op de vraag; hoe kun je mantelzorgers ontlasten en de stress reduceren?

Mantelzorgers krijgen gepersonaliseerde aanbevelingen over hoe om te gaan met specifieke gedragssymptomen, strategieën om hun eigen welzijn te behouden en links naar ondersteunde diensten.

DemiCare personaliseert de trainingsinhoud op basis van verschillende gegevensbronnen. Rekening houdend met de gebruiker, de mensen met dementie, en hun netwerk. Deze benadering omvat nieuwe methoden voor het verzamelen van gegevens voor dementie gerelateerde symptomen via: 1) wearables (smart watch en smart sole), 2) contextbewuste factoren (het zorg gerelateerde en sociale ecosysteem), en 3) factoren als opleiding, geslacht en de relatie van de persoon met dementie en de mantelzorger. Met als doel optimale persoonsgerichte zorg te kunnen (blijven) leveren aan mensen met dementie en hun netwerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735210004
Looptijd: 93%
Looptijd: 93 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H H Nap
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans