Mobiele menu

Personalized deep brain stimulation for depression

Diepe hersenstimulatie (in het Engels: deep brain stimulation, DBS) is een effectieve behandeling voor depressieve patiënten die niet reageren op conventionele behandelingen (zoals psychotherapie, antidepressiva of elektroconvulsieve therapie). Uit vorig onderzoek kwam naar voren dat 40% van de patiënten na 1 jaar meer dan de helft van hun symptomen verloor. Dit is al veelbelovend, maar helaas reageert 27% van de patiënten nog slechts deels en 33% van de patiënten helemaal niet op de huidige DBS. Bovendien duurt het soms 6 maanden voor het beste effect is gevonden. Een mogelijke manier om deze resultaten te verbeteren is door DBS te personaliseren.

Doel

Het doel van dit project is de behandeluitkomst te verbeteren door bij het plaatsen van de elektroden veel meer toe te spitsen op de vorm van de hersenbanen van elke individuele patiënt. We verwachten dat hierdoor meer mensen in een kortere tijd herstellen, met minder bijwerkingen dan met de huidige DBS het geval is.

Hoe werkt DBS?

Met DBS wordt hersenactiviteit aangepast met lichte elektrische pulsen. Deze worden afgegeven door 2 elektroden die operatief in specifieke hersendelen worden geplaatst. Door aanpassing van de instellingen van de pulsen (bijvoorbeeld voltage) kan het effect zo groot mogelijk worden gemaakt met zo weinig mogelijk bijwerkingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636310016
Looptijd: 91%
Looptijd: 91 %
2019
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. I.O. Bergfeld
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC