Mobiele menu

Personalized dose reduction of biological drugs in Rheumatoid Arthritis patients using dynamic prediction

Als reumatoïde artritis (RA) een tijd rustig is door behandeling met een ‘biological', vragen patiënt en dokter zich vaak terecht af of het middel afgebouwd of gestopt kan worden. Voordelen zijn minder kans op bijwerkingen zoals infecties, minder injecties en lagere medicijnkosten.
Afbouwen geeft wel een hogere kans op tijdelijke ‘opvlamming' van RA. Lange termijneffecten lijken mee te vallen, maar de opvlamming geeft wel vervelende klachten. Waarschijnlijk wordt daarom weinig afgebouwd.

Onderzoek

Met kunstmatige intelligentie is een model ontwikkeld, dat kan voorspellen bij wie (verder) afgebouwd kan worden zonder hoge kans op opvlamming. Het model maakt gebruik van gegevens van ieder polibezoek uit het medisch dossier over bijvoorbeeld de ziekteactiviteit.
In dit onderzoek wordt stapsgewijs afbouwen van het biological bij rustige RA vergeleken, met en zonder hulp van dit model.

Verwachte uitkomst

Het doel is te kijken of het model bijdraagt aan een zo optimaal mogelijke behandeling met zo min mogelijk medicatie.

Kenmerken

Projectnummer:
848018009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P.M.J. Welsing
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht