Mobiele menu

A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease (ABOARD)

ABOARD, voluit A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease, is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium.

In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie, grotendeels veroorzaakt door Alzheimer. De sleutel om Alzheimer te stoppen ligt in de stadia vóór dementie, waarbij een gepersonaliseerde aanpak vereist is en de patiënt aan het roer staat. Om dit te bereiken zijn alle hens aan dek nodig: all ABOARD! ABOARD bundelt de krachten van meer dan 30 partners. Publieke en private partijen vanuit de gehele kennisketen werken samen: van academie tot zorginstellingen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De missie van ABOARD is om alle voorbereidingen te treffen voor patiënt-geregisseerde diagnose, predictie en preventie. Na afloop van het project heeft ABOARD de weg bereid voor behandeling op maat bij Alzheimer. Burgers, patiënten en naasten voelen zich gesteund en zijn meer in regie. Er zijn betere strategieën voor diagnose, predictie en preventie van Alzheimer.

Meer informatie

Producten

Titel: www.aboard-project.nl
Auteur: Alzheimer Nederland, Anne Dreves
Link: http://www.aboard-project.nl
Titel: Gratis, online webinar series 'Alzheimer Uitgelegd' (3 maandelijks)
Link: https://www.alzheimer-nederland.nl/onderzoek/projecten/aboard/webinar
Titel: Gratis, online webinar series 'Alzheimer Uitgelegd' (3 maandelijks)
Auteur: Wiesje van der Flier, Anne Dreves. Wisselende presentatoren
Link: https://www.alzheimer-nederland.nl/onderzoek/projecten/aboard/webinar
Titel: ABOARD; Op weg naar personalized medicine voor Alzheimer
Auteur: Wiesje van der Flier
Titel: Presentatie ADPD: Technical and clinical validation of a novel immunoassay for ultrasensitive detection of acetylated tau (oral presentation)
Auteur: Madison Honey
Titel: ABOARD; Op weg naar personalized medicine voor Alzheimer
Auteur: Wiesje van der Flier
Titel: “You have Alzheimer’s, but no dementia (yet)“ Considerations regarding a diagnosis of AD based on biomarkers
Auteur: Jetske van der Schaar
Titel: Presentatie ADPD: Technical and clinical validation of a novel immunoassay for ultrasensitive detection of acetylated tau (oral presentation)
Auteur: Madison Honey
Titel: “You have Alzheimer’s, but no dementia (yet)“ Considerations regarding a diagnosis of AD based on biomarkers
Auteur: Jetske van der Schaar
Titel: animatie video ter introductie ABOARD
Auteur: Wiesje van der Flier, gemaakt door Olchert van Velsen, behandeling begrepen
Link: https://youtu.be/Wd5Uaj1Jgqg
Titel: animatie video ter introductie ABOARD
Auteur: Wiesje van der Flier, gemaakt door Olchert van Velsen, behandeling begrepen
Link: https://youtu.be/Wd5Uaj1Jgqg
Titel: Identifying best-practices for amyloid imaging results disclosure: A Randomized Controlled Trial
Auteur: AgnethaD.Fruijtier, JetskevanderSchaar, Ingrid S.vanMaurik, MarissaD.Zwan, PhilipScheltens, FemkeBouwman, YolandeA.L.Pijnenburg, BartN.M.vanBerckel, JarithEbenau, WiesjeM.vanderFlier, EllenM.A.Smets, LeonieN.C.Visser
Magazine: Alzheimer's & Dementia
Begin- en eindpagina:
Link: https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/alz.12630
Titel: Considerations regarding a diagnosis of Alzheimer’s disease before dementia: a systematic review
Auteur: Jetske van der Schaar, Leonie N. C. Visser, Femke H. Bouwman, Johannes C. F. Ket, Philip Scheltens, Annelien L. Bredenoord & Wiesje M. van der Flier
Magazine: Alzheimer's research & therapy
Begin- en eindpagina:
Link: https://alzres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13195-022-00971-3.pdf
Titel: Identifying best-practices for amyloid imaging results disclosure: A Randomized Controlled Trial
Auteur: AgnethaD.Fruijtier, JetskevanderSchaar, Ingrid S.vanMaurik, MarissaD.Zwan, PhilipScheltens, FemkeBouwman, YolandeA.L.Pijnenburg, BartN.M.vanBerckel, JarithEbenau, WiesjeM.vanderFlier, EllenM.A.Smets, LeonieN.C.Visser
Magazine: Alzheimer's & Dementia
Titel: Considerations regarding a diagnosis of Alzheimer’s disease before dementia: a systematic review
Auteur: Jetske van der Schaar, Leonie N. C. Visser, Femke H. Bouwman, Johannes C. F. Ket, Philip Scheltens, Annelien L. Bredenoord & Wiesje M. van der Flier
Magazine: Alzheimer's research & therapy

Kenmerken

Projectnummer:
73305095007
Looptijd: 63%
Looptijd: 63 %
2021
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. W.M. van der Flier
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc