Mobiele menu

Personalized prophylaxis of venous thrombosis based on genetic and other risk factors in a population at risk.

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is op individueel niveau vastgesteld welke omgevingsfactoren (bijvoorbeeld leeftijd of een familiegeschiedenis van trombose), welke genetische factoren en welke biomarkers in het bloed, trombose kunnen voorspellen bij patiënten die gips gaan krijgen of die een kijkoperatie moeten ondergaan.

2 x 1500 deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld en bloed afgestaan waarin gedetailleerde laboratoriumbepalingen gedaan zijn. Met deze informatie zijn modellen (verder) ontwikkeld waarmee per persoon de kans op trombose kan worden berekend.

Resultaten

In de verzamelde data zijn modellen die eerder ontwikkeld zijn in andere data, nl, de L-TRiP(cast) en L-TRiP(ascopy) score, gevalideerd. Deze modellen zijn speciaal ontwikkeld om hoog-risico patiënten te identificeren voor deze patiëntengroepen. De resultaten bevestigen de goede voorspellende kwaliteiten van deze modellen. Daarnaast blijkt dat de modellen nog verder kunnen worden verbeterd met de nieuwe data. Conclusie is dat de L-TRiP(cast) en L-TRiP(ascopy) scores goed presteren en kunnen worden gebruikt in de praktijk om hoog-risico patiënten te identificeren. Dit project kent een vervolg in: Implementatie van de POT-(K)CAST resultaten: naar minimaliseren van antistollingsgebruik rond onderbeengips en knie artroscopie (1711020011)

Samenvatting bij start

Dit onderzoek is gericht op het optimaliseren van kosteneffectiviteit en veiligheid van tromboseprofylaxe na knie artroscopie en tijdens onderbeengips, door tromboseprofylaxe te individualiseren op basis van genetische en verworven risicofactoren. Het risico op veneuze trombose na knie artroscopie of tijdens onderbeengips verschilt sterk per persoon door genetische en verworven risicofactoren. De verwachting is dan ook dat niet iedereen antistollingsbehandeling nodig heeft. Bij alle 3000 geïncludeerde patiënten in de hoofdstudie wordt een vragenlijst afgenomen over het vóórkomen van verworven risicofactoren. Bloed wordt onderzocht op zeven stollingsfactoren en DNA op 5 single nucleotide polymorfismen (SNP's) waarvan bekend is dat deze gepaard gaan met een verhoogd risico op trombose. Op grond van deze factoren zullen risicoprofielen vastgesteld worden, en kunnen we patiënten identificeren die het meest profiteren van tromboseprofylaxe om zodanig kosteneffectiviteit en veiligheid verder te optimaliseren. Het onderzoek zal naar verwachting lopen tussen augustus 2011 en augustus 2013.

Verslagen


Eindverslag

In twee grote klinische studies hebben wij vastgesteld dat het niet nodig is om alle patiënten met onderbeengips of die een kijkoperatie van de knie moeten ondergaan, routinematig te behandelen met antistollingsmedicatie, omdat hiermee de kans op trombose niet wordt verlaagd. Niettemin krijgt nog steeds ongeveer 0,5% van alle patiënten met een kijkoperatie van de knie, en 1,5% van alle patiënten met onderbeengips binnen 3 maanden trombose. Omdat in Nederland tienduizenden mensen per jaar onderbeengips krijgen of een kijkoperatie ondergaan, zullen in absolute zin nog steeds veel patiënten trombose ontwikkelen.
Om dit toch te kunnen voorkomen hebben we in het huidige project op individueel niveau vastgesteld welke omgevingsfactoren (bijvoorbeeld leeftijd of een familiegeschiedenis van trombose), welke genetische factoren en welke biomarkers in het bloed, trombose kunnen voorspellen. Met behulp van vragenlijsten die alle deelnemers hebben ingevuld en met gedetailleerde laboratoriumbepalingen hebben we modellen ontwikkeld waarmee we per persoon de kans op trombose kunnen berekenen. Deze modellen kunnen we toepassen in de praktijk om bij patiënten die gips gaan krijgen of die een kijkoperatie moeten ondergaan, te onderzoeken of zij een hoog risico op trombose hebben. Als dat het geval is zullen zij mogelijk een intensievere behandeling moeten ondergaan dan de huidige behandeling (die dus niet werkt voor deze groep patiënten), maar dat laatste is nog niet onderzocht.

Samenvatting van de aanvraag

Objective: To investigate personalized prophylaxis based on genetic and acquired risk factors in a population at high risk of venous thrombosis. Study design: Observational cohort study, where the cohort consists of all subjects included in the main trial. Study population: 1500 subjects undergoing knee arthroscopy who will be included in the main trial (study into treatment with low molecular weight heparin vs no treatment (750 subjects in each arm)). 1500 subjects with lower leg plaster casts who will be included in the main trial (study into treatment with low molecular weight heparin vs no treatment (750 subjects in each arm)). Risk factors: We will collect information on 5 common single nucleotide polymorphisms (SNPs) known to strongly affect thrombotic risk; on levels of 7 coagulation factors in plasma (of which high or low levels are known to increase the risk); and on several prevalent acquired risk factors for thrombosis through a questionnaire. Based on the presence or absence of these factors we will assign a risk profile to each patient. Outcome: The outcome is symptomatic venous thrombosis, which is also a primary outcome in the main trial. Power analysis: For the main study, we estimated a risk of venous thrombosis of 2% in both untreated groups. This would lead to 15 cases in either group, so 30 altogether, out of 1500 untreated subjects. This number will be sufficient to detect relative risks between different categories of the risk profile from 3.5 upwards (alpha=0.05, power 80%). Based on the results of our earlier studies, we expect to find much higher relative risks than this. Time schedule: Most logistics of patient and sample collection will be taken care of in the main trial. After all blood samples and questionnaires have been collected, we will need about 12 months to process the samples, perform all measurements and to analyse the data.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171102024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.C. Cannegieter
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center