Mobiele menu

Personalized treatment selection and adaptation for depression – the T-SAD study

Depressiebehandelingen

Depressie is een van de meest voorkomende psychische problemen. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar maar het is op voorhand onduidelijk wie bij welke behandeling het meest baat zal hebben. In de praktijk leidt dit tot het uitproberen van verschillende behandelingen wat gepaard gaat met lange behandeltrajecten, meer lijden bij betrokkenen en hoge kosten. De kwaliteit en efficiëntie van depressie behandelingen kunnen worden verbeterd door het geven van op de persoon toegespitste adviezen voor en tijdens de behandeling.

Doel

Dit project zal allereerst nieuwe statistische methoden ontwikkelen die het behandelingsresultaat en het risico op afhaken door de patiënt (drop-out)  voorspellen vóór en tijdens de behandeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van patiënt- en therapeutinformatie. De methode wordt daarna in de dagelijkse zorg op effectiviteit getest met een gemakkelijk te gebruiken web-based tool.  Gebruikers zullen gevraagd worden naar hun ervaringen voor verbetering van de tool.

Producten

Titel: Een tool om depressiebehandeling te personaliseren: het T-SAD onderzoek.
Auteur: Prof. dr. Peeters & drs. R. Ramaekers
Link: https://www.propersona.nl/Nieuws/?id=532&Symposium+15+juni%3A+Op+de+Persoon+af
Titel: Het gebruik van predictiemodellen voor indicatiestelling en aanpassingen van depressiebehandelingen: De T-SAD studie
Auteur: drs. R. Ramaekers
Titel: Risicofactoren en beschermende factoren voor vroegtijdige behandeluitval bij depressie: wat vinden de experts?
Auteur: Drs. Reine Ramaekers
Link: https://vgctnajaarscongres.nl/site/index.php?pntType=ConPagina&pntHandler=IndieningPage&conIndieningId=2314&pntScd=d&pntRef=9#indiening-2314
Titel: Understanding treatment dropout to guide treatment adaptation in depression: risk and protective factors according to clinicians and researchers.
Auteur: Dr. Suzanne van Bronswijk
Titel: Vroegtijdige beëindiging van psychotherapie voor depressie: een meta-analyse van niet-gerandomiseerde studies
Auteur: Dr. Suzanne van Bronswijk
Link: https://nvvp.floq.live/event/vjc2023/programma_per_dag?objectClass=timeslot&objectId=6399c59c88a1c2f841406997&type=detail
Titel: Understanding treatment success to guide treatment adaptation in depression: the perspective of clients and their informal caregivers
Auteur: drs. Reine Ramaekers
Titel: Risicofactoren en beschermende factoren voor vroegtijdige behandeluitval bij depressie: wat vinden de experts?
Auteur: drs. Reine Ramaekers
Link: https://nvvp.floq.live/event/vjc2023/programma_per_dag?objectClass=timeslot&objectId=6399c59c88a1c2f84140699b&type=detail
Titel: Personalized treatment strategies for depression: the potential role of prediction models
Auteur: Dr. Suzanne van Bronswijk
Link: https://www.nvvp.net/voorjaarscongres/archief
Titel: Vroegtijdige beëindiging van psychotherapie voor depressie: een meta-analyse van niet-gerandomiseerde studies
Auteur: Dr. Suzanne van Bronswijk
Link: https://vgctnajaarscongres.nl/site/index.php?pntType=ConPagina&pntHandler=IndieningPage&conIndieningId=2314&pntScd=d&pntRef=9#indiening-2314
Titel: Gepersonaliseerde behandelstrategieën van depressie; wat werkt voor wie?
Auteur: Dr. Suzanne van Bronswijk
Link: https://koepel-epb.nl/keynote-gepersonaliseerde-behandelstrategieen-van-depressie/
Titel: Data-Informed Treatment Selection and Adaptation in Depression Using a Mixed-Method Approach: Study Protocol and Preliminary Results of the TSAD Study
Auteur: Dr. Suzanne van Bronswijk
Link: https://cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/imported/events/annualmeeting_boa/spr_boa_2022.pdf
Titel: Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) may not be superior to other treatments for chronic depression: Correspondence
Auteur: Tesfa Dejenie Habtewold, Suzanne van Bronswijk, Frenk Peeters, Nalan Bastürk
Magazine: Journal of Affective Disorders
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.04.049

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636310022
Looptijd: 51%
Looptijd: 51 %
2020
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S. C. van Bronswijk MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University