Mobiele menu

Persoonsgerichte, integrale nazorg COVID-19 in de regio (PINCOR)

Projectomschrijving

Meer dan 200.000 mensen hebben aanhoudende klachten na een COVID-19-infectie. Zij doen een groot beroep op herstelzorg, maar onbekend is of dit leidt tot snellere genezing.

Doel

In het PINCOR-project onderzoeken we het effect van persoonsgerichte, integrale nazorg van COVID-19 binnen een regionaal netwerk.

Werkwijze

De patiënt bepaalt samen met de huisarts de behandeldoelen gericht op beter functioneren thuis en in de samenleving. Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt de patiënt begeleid vanuit de huisartspraktijk, aangevuld met paramedische zorg (bijvoorbeeld fysiotherapie) of gespecialiseerde revalidatiezorg. Ervaringen van zorgverleners en patiënten worden nagegaan bij het ontwerp van de beste aanpak. De patiënt houdt een digitaal dagboek bij om het beloop tijdens en na behandeling te meten. De behandeling heeft tot doel de kwaliteit van leven en deelname aan de samenleving te verhogen en ziekteverzuim en zorgkosten te verlagen. Patiëntenorganisaties en C-support zijn in het onderzoek betrokken.

Context

Dit is een van de door ZonMw gefinancierde onderzoeken naar long COVID. Long COVID klachten, ook wel aanhoudende klachten na COVID-19 genoemd, hebben grote invloed op het leven van patiënten. Ze hebben gedurende een langere periode (langer dan 3 maanden) verschillende soorten aanhoudende klachten, zoals bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, aanhoudende benauwdheid of extreme vermoeidheid. Wij faciliteren deze onderzoeken, omdat zorgprofessionals en beleidsmakers behoefte hebben aan meer kennis over wat dit ziektebeeld veroorzaakt en hoe ze dit effectief kunnen aanpakken.

Producten

Titel: Kennisdocument PINCOR
Auteur: Thijs van Meulenbroek; projectgroep PINCOR
Titel: PINCOR
Auteur: Jako Burgers en leden van het projectteam
Link: http://www.maastrichtuniversity.nl/research/caphri/our-research/optimising-patient-care
Titel: Post-Covid Ziektelastmeter
Auteur: O. van Schayck et al.
Titel: Presentatie PINCOR
Auteur: Projectgroep PINCOR

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Meer dan 200.000 Nederlanders hebben aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie. Zij doen een groot beroep op herstelzorg maar de effectiviteit daarvan is onbekend. Daarbij is deze zorg beperkt toegankelijk door een gefragmenteerd aanbod. In dit project onderzoeken we het effect van een persoonsgerichte, integrale aanpak voor de nazorg van COVID-19 met afstemming en samenwerking van alle betrokken disciplines binnen een Regionaal COVID-19 Nazorg netwerk. De patiënt bepaalt samen met de huisarts de behandeldoelen gericht op beter functioneren en participatie in de samenleving. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten wordt de patiënt in de opbouw van zijn functioneren begeleid vanuit de huisartspraktijk (en eventueel bedrijfsarts), aangevuld met mono- of interdisciplinaire paramedische zorg, gespecialiseerde revalidatiezorg of casemanager vanuit C-support. Bij het ontwerp en monitoren van de gepersonaliseerde nazorg wordt gebruik gemaakt van de eerder ontwikkelde Verwijshulp en Ziektelastmeter na corona. Focusgroepen met zorgverleners en patiënten worden ingezet bij het ontwerp van de zorgprogramma’s. Kennis over het effect van bestaande (para)medische herstelzorgprogramma’s wordt hierin verwerkt. Het effect van de persoonsgerichte nazorg wordt onderzocht in individual point of care studies. Hierbij wordt het behandelresultaat geëvalueerd op basis van de mate waarin de doelen van de patiënt worden behaald. Deelnemers houden hiervoor een digitaal dagboek bij. Op baseline en na 6 maanden worden de kwaliteit van leven, mate van participatie in de samenleving, mentaal functioneren, zorgkosten en ziekteverzuim gemeten met vragenlijsten. Bij de kostenevaluatie wordt gebruik gemaakt van data uit de Long COVID Nivel studie (ZonMw50-56300-98-6001). De ervaringen van patiënten en zorgverleners binnen het regionale COVID-19 Nazorg Netwerk worden geëvalueerd in focusgroepen. Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds en C-support zijn in alle fasen betrokken.

Kenmerken

Projectnummer:
10430302130003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J.S. Burgers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University