Mobiele menu

Perspectief Jeugd Rheden

Projectomschrijving

In de gemeente Rheden hebben 92 jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben een training gehad waarin zij hebben gebrainstormd over de ideale buurt of vereniging en wat daarvoor nodig is. Ze hebben nagedacht over hun eigen kwaliteiten en welke bijdrage zij kunnen leveren. Wat is er voor nodig om een goede, haalbare activiteit te organiseren. Onder begeleiding hebben ze verschillende activiteiten georganiseerd zoals een speurtocht voor het lokale verzorgingstehuis en een dagstart voor jongeren om in een goed dagritme te blijven. De activiteiten hebben ingespeeld op eenzaamheid onder senioren en verbinding tussen doelgroepen. Daarnaast is er gezorgd voor een dagstructuur voor jongeren om een gezond ritme te blijven behouden middels de dagstart. Tijdens het proces werkten jongeren aan hun eigen ontwikkeling. Ze hebben hierdoor persoonlijke vaardigheden zoals plannen, organiseren, presenteren, samenwerken, en communiceren ontwikkeld. Met het budget hebben de jongeren zich ingezet om de
leefbaarheid te vergroten.

Quote jongere: ‘Het was super gaaf! Door corona heeft iedereen moeilijke tijden gehad. Zo hebben we samen toch iets leuks van gemaakt.’

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Jongeren (14 t/m 27 jaar) hebben bij dit project de regie en bepalen zelf welke activiteiten ze voor hun wijk, buurt, vereniging, (kerk)gemeenschap, etc. gaan organiseren. Alle partijen die in Rheden betrokken zijn bij de jeugd gaan een bijdrage leveren aan dit project. De jongeren krijgen een training van drie bijeenkomsten waarin ze gaan brainstormen over de mogelijkheden, leren om een activiteit te organiseren en de kwaliteiten van de groep goed gaan benutten. Voor de activiteiten wordt een activiteitenbudget beschikbaar gesteld. Spectrum heeft de methodiek uit hun reguliere MDT-project Jong & Meer aangepast zodat deze past binnen de kaders van de regeling Perspectief voor de jeugd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085046
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.J. Doeleman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rheden