Perspectief op Make a Move

Projectomschrijving

De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Dit leidt onder andere tot eenzaamheid en stress. Door jongeren samen te laten komen en te laten werken aan hun eigen talenten, (her)ontdekken zij hun krachten weer; waarmee ze zichzelf, elkaar en de directe omgeving positief kunnen beïnvloeden. Het jongerenwerk van Kwartier zorg & welzijn, de uitvoerende MDT-partner in onze gemeente is dagelijks aan de slag met jongeren die tegen de grenzen van de maatregelen aan lopen.

Meer dan 100 jongeren hebben meegedaan aan workshops, hebben samen projectplannen opgezet en uitgevoerd. Deelnemende jongeren hebben verschillende activiteiten georganiseerd. Samen koken, muziek maken, cupcakes uitdelen aan hulpverleners in Hoogezand, geven van zanglessen, theater maken. Alle activiteiten waren gericht op verbinding en saamhorigheid, het was een duidelijk thema een overduidelijke  behoefte onder jongeren. De garbage art zorgde voor acties rondom opruimen, maar ook het opknappen van jeugdsoos is opgepakt. Voor ons is het vooral een succes geweest dat er voor het jongerenwerk ook een hele nieuwe groep jongeren bekend is geworden met ons en hoe zij via het jongerenwerk aan talenten kunnen werken en van impact kunnen zijn.

Voorbeeld van een super actie van jongeren: In Noordbroek
Eindelijk mag het leegstaande jongerencentrum in Noordbroek weer open, 12 jongeren zijn hierbij betrokken en helpen actief mee. Ook hebben de jongeren tuintjes opgeknapt waar eerder vernielingen zijn gepleegd. Hiermee hebben we het voor elkaar gekregen dat we kansen voor MDT hebben aangepakt en hebben zo:

  • Gezorgd voor een laagdrempelige kennismaking met MDT Make a Move & het jongerenwerk
  • Online-activiteiten (ervaring vanuit jeugd aan zet is dat dit goed aansluit) kunnen uitbreiden
  • Bekendheid van MDT vergroot in de gemeente Midden-Groningen
  • Jongeren kansen gegeven om te ervaren dat ze gewaardeerd worden, gezien te worden en van betekenis te zijn!
  • En MDT Make a Move light gaat door met het bieden van kansen voor jongeren en de samenleving in de gemeente Midden-Groningen!
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Onderwijs kan niet regulier worden gevolgd, sociale contacten zijn beperkt tot een minimum en ontspannende activiteiten zijn gereduceerd tot thuis achter een beeldscherm zitten. Bijbaantjes of werk vallen weg, waardoor financiële problemen op de loer liggen. Het gevoel van eigenwaarde, het ertoe doen, dreigt daardoor steeds meer uit beeld te verdwijnen. Dit leidt onder andere tot eenzaamheid en stress. Door jongeren samen te laten komen en te laten werken aan hun eigen talenten, (her)ontdekken zij hun krachten weer; waarmee ze zichzelf, elkaar en de directe omgeving positief kunnen beïnvloeden. Het jongerenwerk van Kwartier zorg & welzijn, de uitvoerende MDT-partner in onze gemeente is dagelijks aan de slag met jongeren die tegen de grenzen van de maatregelen aan lopen. De eerste jongeren zijn gestart met MDT Make a Move. Vanuit de Gemeente Midden-Groningen geeft Perspectief voor de Jeugd een kans om jongeren op een laagdrempelige wijze te bereiken en kennis te laten maken met MDT. Leren en ontdekken van talenten en deze inzetten voor een ander, dat biedt perspectief. Doelstelling - 100 jongeren tussen de 14-27 jaar op een laagdrempelige wijze bereiken en ondersteunen met MDT Make a Move in de gemeente - Jongeren ondersteunen elkaar ‘in het vinden en ontwikkelen van hun talenten’, realiseren van veilige ontmoeting (dus volgens RIVM-richtlijnen) op gefaciliteerde locaties en ontvangen hier ondersteuning van professionals met ervaring met MDT. - Talentontwikkeling door workshops, training en middelen beschikbaar te stellen zodat jongeren aan zichzelf, voor elkaar, en hun omgeving, van betekenis kunnen zijn. - Jongeren zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en “doen er toe” voor een ander. - Jongeren maken kennis met MDT Make a Move - Jongeren ontdekken de mogelijkheden van MDT Make a Move ontdek- en doe weken - Jongeren maken kennis met MDT-partners in de gemeente en de kansen die er zijn in de regio.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085013
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Berends-Vermaak
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Midden-Groningen