Perspectief voor de jeugd Gemeente Renkum met MDT "Jong & Meer - Van hangseizoen naar talentseizoen"

Projectomschrijving

Jongeren zetten acht zelfbedachte activiteiten op, zoals een kinderdorp en wandelen met ouderen. Het was mooi dat jongeren met verschillende achtergronden met elkaar mee dachten en elkaars ideeën versterkten, zoals een jongen die een kruidenwinkel heeft en kruiden wilde regelen voor een groepje jongeren dat wilde gaan koken.
Jongeren leerden een activiteit op zetten, samenwerken en verbinding leggen met elkaar: skills die de rest van hun leven van pas komen. Het was mooi dat veel jongeren uit zichzelf
activiteiten wilden organiseren voor andere doelgroepen, zoals voor kinderen en ouderen, waardoor het project voor meerdere doelgroepen van waarde was. Jongeren ervaarden dat het waardevol én leuk is om iets voor een ander te betekenen. De duurzaamheid van een aantal projecten geeft bovendien de mogelijkheid dat in de toekomst meer jongeren aansluiten. Daarmee is een nieuwe weg ingeslagen met de jongeren.
Zij zullen zelf steeds meer richting geven aan het jongerenwerk en hun leefomgeving.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
We weten inmiddels allemaal dat corona negatieve gevolgen heeft voor veel verschillende doelgroepen, waaronder jeugd. Ook in de gemeente Renkum ervaren we zorgen rondom jeugd, maar we zien ook kansen in deze tijd. Juist om jongeren bewust te maken van zichzelf en wat ze kunnen betekenen voor anderen en hun leefomgeving. Gemeente Renkum kent een opening van een hangseizoen met betrokken partners. Dit heeft vaak een negatieve klank vanuit overlast en dit willen we samen met de jongeren ombuigen naar een positieve beweging voor en door jongeren. We willen dit jaar dan ook geen hangseizoen, maar een talentseizoen openen. Bij het talentenseizoen bepalen jongeren zelf welke activiteiten zij willen organiseren voor hun wijk, buurt, vereniging etc. Zij krijgen een training van jongerenwerkers die aansluit bij de methodiek “Jong en Meer” (MDT) van Spectrum waarbij zij gaan brainstormen over de mogelijkheden om een activiteit op te zetten en leren om deze activiteit ook werkelijk op poten te zetten en daarbij hun talenten in te zetten.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085079
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Lenting
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Renkum