Perspectief voor de jeugd MDT Blaricum

Projectomschrijving

In Blaricum waren twee projecten. Het junior Lifeguards project waarin jongeren de beginselen van het reddingswerk leerden. Het programma bestond uit het behalen van meerdere
trainingen (EHBO, zwemmen, communiceren en effectief samenwerken) en een oefening met de KNRM en de lokale brandweer. Verder werd er gewerkt aan de conditie en draaiden zeLifeguard diensten, waar ze goed werk mee deden op het strand. Ook verleenden ze eerstehulp aan strandbezoekers en watersporters.
Het tweede project in Blaricum was ‘Sociaal in de wijk, jong en oud’. Door Corona is de klooftussen jong en oud groter geworden. Beide groepen hadden het moeilijk. De jongeren gingenmet de ouderen in gesprek, om inzicht te krijgen in de ander. Hiermee werden de overeenkomsten tussen beide groepen inzichtelijk, en werden de verschillen kleiner. De jongeren hebben met behulp van hun nieuwe communicatie skills goed geluisterd naar de ouderen en dit weten om te zetten in een mooie activiteit om samen van te genieten.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In BEL verband organiseert de gemeente Blaricum samen met Versa Welzijn en KRNM twee projecten voor de jongeren die gericht zijn op cultuur & sport. De focus ligt hierbij op het aanpakken van de kloof tussen jong en oud en talentontwikkeling dat gericht is op de sportiviteit van de jongeren. In Blaricum hebben we 2 verschillende programma’s A. Sociaal in de buurt “Jong en oud” Het jong en oud programma biedt jongeren de mogelijkheid om beter in contact te komen met de ouderen uit de buurt. Op dit moment is er sprake van een kloof tussen jong en oud. Dit komt doordat zij elkaars leefwereld niet altijd begrijpen, waardoor er veel onvrede tussen beiden is ontstaan. Met dit project gaan we beide groepen in hun kracht zetten (talentontwikkeling) en gaan zij samen de contacten aan (maatschappelijke impact). B. Junior Lifeguards Het doel van dit programma in Blaricum is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en iets mee te geven voor de toekomst. Om deze reden hebben wij ons gericht op de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de lokale brandweer. Door deze twee aansprekende partijen te gebruiken willen we laten zien dat de veiligheid op land en water binnen onze gemeente voor een groot deel in handen ligt van vrijwilligers en dat je hier in de toekomst dus een bijdrage aan kan leveren. Speciaal voor dit programma geldt dat de doelgroep uit de 3 BEL gemeenten mogen komen (Blaricum, Eemnes, Laren), leeftijd tussen de 14 tot en met 27 jaar oud.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085112
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Nijhof
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Blaricum