Perspectief voor de jeugd MDT Laren

Projectomschrijving

Samen met de jongeren werd er een graffitiproject opgezet. Dit bood de jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Ze keken naar een docu over streetart in NL, kregen workshops van profs om hun creatieve vaardigheden te vergroten en kwamen zo tot een eigen visie. Daarmee hebben ze het jongerencentrum de Scheper in Laren opgeknapt, tot blijdschap van de gebruikers. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan en de jongeren konden de corona stress loslaten. Ze leerden nieuwe vaardigheden en zijn zich bewust geworden van hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor hun buurt.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In BEL verband organiseert de gemeente Laren samen met Versa Welzijn verschillende projecten voor de jongeren die gericht zijn op cultuur & sport. Binnen de gemeente Laren ligt de focus op talentontwikkeling en het doorkomen van deze moeilijke tijd door een stukje creativiteit en postiviteit aan de jongeren mee te geven. De jongeren werken aan hun talenten en leren deze in te zetten in de maatschappij. Met deze projecten hoopt de gemeente Laren de jongeren te stimuleren en te helpen bij de ontwikkeling van hun creativiteit, sportiviteit, perspectief en positiviteit. De gemeente Laren organiseert twee projecten: A. Cultuur Samen met de jongeren zal er een graffitiproject worden opgezet. Dit project biedt de jongeren de mogelijkheid om de aankomende tijd hun talenten te ontwikkelen. De jongeren krijgen workshops van professionals om hun creatieve vaardigheden te vergroten en hun eigen visie hierop tot stand te brengen. Met deze opgedane kennis gaan ze een locatie opknappen welke nu een doorn in het oog is, volgens de buurtbewoners (maatschappelijke impact). B. Sport & Leisure In Laren komt er in het najaar van 2021, een “playcourt” voor jongeren. Dit op verzoek van een groep “sportieve” jongeren die door de coronacrisis hun krachten en gedachtes hebben samengebracht. Met deze jongeren is er een werkgroep opgericht. Het nieuwe court wordt een plek waar ze mogen zijn en waar ze lekker met elkaar kunnen sporten. Met deze groep is afgesproken dat zij rondom dit “court” de activiteiten gaan verzorgen en zorg gaan dragen voor de veiligheid en onderhoud. Wij willen deze jongeren een opleidingstraject gaan aanbieden welke ondersteund wordt door onze buurtsportcoaches . Zo gaan ze goed voorbereidt ondersteuning krijgen en doen ze extra vaardigheden op voor de langere termijn. De komende periode kan mooi gebruikt worden voor scholing van deze jongeren. Het opleidingstraject heet: Sportkanjers (bestaand en beproefd traject) Doel: Met deze opleiding leiden we toekomstige sportleiders op om beter met een doelgroep “kinderen” jong volwassen”- om te gaan en hoe ze moeten organiseren en uitvoeren. (in de BEL) Gericht op: talentontwikkeling en organiseren van activiteiten (zoals Skill-games ( e-sports, toernooien, voetbaltoernooi (Panna-knock-outs) - Lokale ambassadeur inzetten voor E-games, skill games.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085110
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Nijhof
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Laren