Mobiele menu

Perspectief voor de jeugd met MDT

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een video om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: Tutorial koken, campagne met als thema ‘iets doen voor een ander’. Voor de deelnemers was dit een waardevol project. In een tijd van verveling en eenzaamheid hebben zij samengewerkt aan een activiteit binnen hun interesse, hun talenten ontdekt en ontwikkeld en waardevolle vaardigheden geleerd, zoals samenwerken, communicatieve vaardigheden, planmatig werken en (jezelf) presenteren. Jongeren waren enthousiast om deel te nemen aan het project, iets voor een ander doen was zeker voor de kwetsbare deelnemers een extra leerpunt. Met dit project hebben ze ervaren hoe leuk en leerzaam het is om iets voor een ander te betekenen en zijn ze gestimuleerd en gemotiveerd om dit te blijven doen, groot of klein. Een klein gebaar kan voor een ander veel betekenen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085066
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Kamaran
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Barneveld