Mobiele menu

Perspectief voor de jeugd met MDT : Local Talent Zeewolde

Projectomschrijving

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een workshopvideo om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: dans, tutorials sport, activiteiten voor tijdens de coronaperiode/vakantie, activiteiten voor ouderen.. Voor de deelnemers was dit een waardevol project. In een tijd van verveling en eenzaamheid hebben zij samengewerkt aan een activiteit binnen hun interesse, hun talenten ontdekt en ontwikkeld en waardevolle vaardigheden geleerd, zoals samenwerken, communicatieve vaardigheden, uit je comfort zone komen, contact leggen met anderen, (jezelf) presenteren, ondernemen en organiseren. Jongeren waren enthousiast om met hun activiteit iets te doen voor een ander. Met dit project hebben ze ervaren hoe leuk en leerzaam het is om iets voor een ander te betekenen. Dit motiveert hen om zich te blijven inzetten voor anderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tijdens dit traject gaan deelnemers in groepen aan de slag. Zij gaan toewerken naar een video workshop. Dit kan educatief zijn of amusement voor overige inwoners van de gemeente. Deelnemers kiezen het onderwerp en zij krijgen professionele begeleiding. De video’s worden gedeeld met scholen, lokale organisaties en/of de gemeente. Artlife Workshops voert de activiteit uit en MDT organisatie Helping Heroes verzorgt het project management, project administratie, de online werving van deelnemers, en de bouw / beheer van de (deel) website met de rapportage, kandidaten feedback en impactmeting. Helping Heroes bewaakt het MDT-DNA en zorgt ervoor dat het totaal project zowel kwalitatief, administratief en inhoudelijk voldoet aan de MDT richtlijnen. Deelnemers worden in hun kracht gezet en zullen activiteiten doen die zij leuk vinden en waarin zij zich verder willen ontwikkelen. Zij zullen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Dit doen zij in kleine groepen van 5 deelnemers. Hierbij krijgen zij professionele begeleiding. Deelnemers leren over zichzelf, over anderen en over het onderwerp van de workshop/training. Omdat de eindopdracht een video maken is, die van voldoende kwaliteit moet zijn om met anderen te delen, zullen zij hierover ook extra kennis opdoen: bijvoorbeeld hoe je het beste informatie kan delen met een bepaalde doelgroep en hen iets kan leren, hoe je jezelf presenteert of hoe je een interessante video kan maken en deze ook interessant kan houden. Pro-activiteit wordt hierin gestimuleerd. Iets doen voor een ander. Het thema bij het maken van video’s is: maak een video waar een ander wat aan heeft. Dat kan zijn voor een klas op school, of een eenzame oudere, het gaat om een andere doelgroep dan zijzelf. Het thema staat vast, het onderwerp is vrij. Dit kan in de vorm van informatie verstrekken, nieuwe vaardigheden leren tot vermaak in deze moeilijke coronatijd. De doelgroepen voor de video’s zijn het BO, VO, speciaal onderwijs, maar ook ouderen. Ouderen bereiken we via diverse kanalen via lokale organisaties (bijv. verzorgingstehuizen). In dit traject werkt de gemeente Zeewolde samen met Artlife Workshops (AW) en Helping Heroes. De gemeente wenst op de achtergrond mee te kijken, verder kunnen lokale organisaties (denk aan dansscholen, sportcentra, rijscholen, etc.) betrokken worden voor het extra werven van deelnemers, eventueel faciliteren van een ruimte en het verspreiden/promoten van de video’s. De lockdown duurt tot begin maart en zal mogelijk verlengd worden. We hebben gekozen voor een programma wat zowel live als online kan, zodat het altijd door kan gaan. Een belemmering kan zijn dat een deelnemer ziek wordt en niet deel kan nemen in de eind video. Groepjes onderling kunnen werk overnemen en eventueel kan de begeleider hierin bijspringen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085038
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.T.M. Schrama
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zeewolde