Mobiele menu

PGO in Praktijk. Implementatieproject: Persoonlijke Gezondheids Omgeving als middel voor mensen met een chronische huidaandoening om 'eigen regie' en 'empowerment' te realiseren en gegevensuitwisseling, verbinding en samenwerking met en tussen hun hulpve

Met het project PGO in Praktijk heeft Huid Nederland in samenwerking met huidpatiëntenorganisaties ontdekt hoe het PGO-gebruik onder chronisch huidpatiënten gestimuleerd kan worden en daarmee de met een PGO beoogde doelen te realiseren zijn. In het project is een werkwijze ontwikkeld waarmee PGO-gebruikers geïnformeerd en ondersteund kunnen worden een PGO te gaan gebruiken. Tevens is vastgesteld waar zij tegen aan lopen bij het gebruik van een PGO. Weliswaar zijn afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd, maar verwachtingen van PGO-gebruikers en de feitelijke gebruiksmogelijkheden lopen nog behoorlijk uiteen.

Kenmerken

Projectnummer:
07420142210007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. P.A.M. van den Broek
Verantwoordelijke organisatie:
Huid Nederland