Mobiele menu

PGO in Praktijk. Implementatieproject: Persoonlijke Gezondheids Omgeving als middel voor mensen met een chronische huidaandoening om 'eigen regie' en 'empowerment' te realiseren en gegevensuitwisseling, verbinding en samenwerking met en tussen hun hulpve

Projectomschrijving

Met het project PGO in Praktijk heeft Huid Nederland in samenwerking met huidpatiëntenorganisaties ontdekt hoe het PGO-gebruik onder chronisch huidpatiënten gestimuleerd kan worden en daarmee de met een PGO beoogde doelen te realiseren zijn. In het project is een werkwijze ontwikkeld waarmee PGO-gebruikers geïnformeerd en ondersteund kunnen worden een PGO te gaan gebruiken. Tevens is vastgesteld waar zij tegen aan lopen bij het gebruik van een PGO. Weliswaar zijn afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd, maar verwachtingen van PGO-gebruikers en de feitelijke gebruiksmogelijkheden lopen nog behoorlijk uiteen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met 'PGO in Praktijk' kan de persoon met een chronische huidaandoening alle relevante (zorg)gegevens op 1 plaats digitaal verzamelen in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO kan al veel, maar het gebruik is nog in ontwikkeling en kan verder gestimuleerd worden. Tien organisaties van mensen met een chronische huidaandoening gaan dat samen doen. We beginnen bij een gemotiveerde groep die een groot belang heeft: mensen met chronische huidaandoening met meerdere hulpverleners hebben belang bij uitwisseling/samenwerking hulpverleners en zijn bereid daarin te investeren en (aanloop)problemen te overwinnen. Hiermee kan het implementatiepad verder geëffend worden voor de groep 'volgers'. Waar mogelijk worden rondom de gebruiker (persoon met chronische huidaandoening) de relevante hulpverleners aangesloten en zo een eigen 'zorgnetwerk' gevormd.

Kenmerken

Projectnummer:
07420142210007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. P.A.M. van den Broek
Verantwoordelijke organisatie:
Huid Nederland