Pharmacokinetic boosting of osimertinib in patients with non-small cell lung cancer using cobicistat

Projectomschrijving

Nieuwe antikankerbehandelingen zijn over het algemeen extreem duur en vormen een aanzienlijk deel van de zorgkosten in Nederland. Gezien de grote hoeveelheid nieuwe doelgerichte geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn voor de behandeling van kanker, is de verwachting dat deze kosten veel verder zullen toenemen.

Osimertinib is een nieuw middel voor patiënten met uitgezaaide longkanker waarbij de tumor een bepaalde DNA-afwijking bevat. Voor deze groep patiënten is osimertinib effectiever dan chemotherapie. Osimertinib is echter heel duur. Daardoor heeft osimertinib samen met andere dure antikankerbehandelingen een grote impact op zorgkosten.

Onderzoek

Osimertinib wordt in het lichaam afgebroken door de lever. Door deze afbraak te remmen met een goedkoop tweede medicament (cobicistat), stijgt de blootstelling aan osimertinib. Dit mechanisme kan op twee manieren ingezet worden:

  • Een lage concentratie osimertinib in het bloed kan verhoogd worden, zonder extra osimertinib in te nemen.
  • Dezelfde osimertinib blootstelling kan anderzijds bereikt worden met een lagere dagdosis osimertinib.

Verwachte uitkomst

De doelstelling is te bevestigen dat osimertinibblootstelling op de aangegeven manieren gemanipuleerd kan worden met cobicistat. Dit kan resulteren in aanzienlijke kostenbesparing en doelmatiger gebruik van een duur middel.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
RESEARCH QUESTION 1) Is systemic exposure (i.e. AUC) enhanced if osimertinib is boosted by cobicistat in patients with low blood concentrations receiving a standard osimertinib dose? 2) Is a similar exposure (bioequivalence) achieved when 80 mg osimertinib only is replaced by a reduced 40 mg osimertinib dose combined with cobicistat? HYPOTHESIS Osimertinib is one of the new expensive targeted agents in oncology. Since osimertinib is metabolized by CYP3A4, it is assumed that combination with a strong CYP3A4 inhibitor results in increased osimertinib exposure. Our hypothesis is that we can reduce the daily osimertinib dose by concomitant treatment with a booster like cobicistat. Our final aim is to reduce annual costs of such anti-cancer agents, while maintaining efficacy. STUDY DESIGN Exploratory study STUDY POPULATION EGFR-T790M+ NSCLC patients having a complete or partial response on osimertinib and not using concurrent drugs which are substrate, inhibitor or inducer of CYP3A. INTERVENTION Adding cobicistat plus reducing the osimertinib dose OUTCOME MEASURES Similar pharmacokinetics i.e. AUC, tolerability, safety and cost-effectiveness. SAMPLE SIZE To prove bioequivalence (osimertinib 80 mg vs. osimertinib 40 mg + cobicistat), with a one-sided alpha of 0.05, a power of 80% (1-ß = 0.8) and taking a 10% drop-out rate into account, 54 patients need to be included in the exploratory study. Furthermore, 20 patients with low osimertinib exposure will participate in a pilot feasibility study. DATA ANALYSIS We will report categorical data as absolute numbers or percentages, and continuous data as mean (SD) or median with interquartile ranges where appropriate. A paired t-test will be used to compare the pharmacokinetic parameters between non-boosted and osimertinib boosted based dosing. A cost-utility analysis will estimate the cost-effectiveness of introducing a CYP3A-booster plus TDM, while reducing the daily osimertinib dose. This may lead to annual savings of >14 million euro.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
848017002
Looptijd:
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S. Croes PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University