Mobiele menu

PHOlambanRElatedCArdiomyopathySTudy-intervention - PHORECAST-intervention

Samenvatting na afronding

Een van de oorzaken van hartfalen is ´cardiomyopathie´, oftewel ziekte van de hartspier. In Nederland zijn tenminste 100 families waarbij de cardiomyopathie wordt veroorzaakt door een mutatie in het fosfolamban-gen (PLN R14del-mutatie) waardoor de calciumhuishouding in de hartspiercel verstoord raakt. Door DNA-onderzoek kunnen dragers van de mutatie in een vroeg stadium (presymptomatisch) worden geïdentificeerd. In principe is het hierdoor mogelijk ook in een vroeg stadium van de ziekte een behandeling te starten om te voorkomen dat de patiënten klachten van hartfalen en ritmestoornissen ontwikkelen.

Resultaten

In dit project is de werkzaamheid onderzocht van het geneesmiddel eplerenone bij een groep van 84 presymptomatische dragers van de mutatie in het fosfolamban-gen. De keus voor eplerenone werd gemaakt aangezien het bindweefselvorming tegengaat en verbindweefseling een vroeg kenmerk is van de cardiomyopathie. Het betrof een gerandomiseerd onderzoek waarbij de helft van de proefpersonen gedurende 3 jaar 50 mg eplerenone 1x daags heeft geslikt. Gekeken is of er na deze 3 jaar verschil was in progressie van de onderliggende ziekte tussen de 2 groepen, de groep met de eplerenone en de groep zonder behandeling (controlegroep).
Daarbij is vooral gekeken naar afwijkingen op de MRI van het hart (volumina en functie van linker- en rechter hartkamer en tekenen van verbindweefseling), alsook hartritmestoornissen. Helaas waren er na de 3 jaar geen significante verschillen te zien tussen de 2 groepen. Dit kan samenhangen met het sowieso trage ziekteverloop. In de controlegroep was er namelijk ook nauwelijks progressie van de afwijkingen.
De conclusie van het project is dat geen gunstig effect kon worden aangetoond van eplerenone op het onderliggende ziekteproces bij presymptomatische dragers van de PLN R14del-mutatie.

Samenvatting bij start

Eén van de oorzaken van hartfalen is ´cardiomyopathie´, waarbij de hartspier zelf niet goed functioneert. Soms wordt cardiomyopathie veroorzaakt door een erfelijke aanleg en komt de aandoening familiair voor. In Nederland zijn tenminste 100 families waarbij de cardiomyopathie wordt veroorzaakt door een mutatie in het fosfolamban-gen waardoor de calciumhuishouding in de hartspiercel verstoord raakt. Door DNA-onderzoek kunnen dragers van de mutatie in een vroeg stadium worden geïdentificeerd hetgeen in principe de mogelijkheid biedt ook in een vroeg stadium van de ziekte een behandeling in te stellen om te voorkomen dat de patiënten klachten van hartfalen (of ritmestoornissen) ontwikkelen.

Onderzoek

In dit project wordt de werkzaamheid onderzocht van eplerenone bij een groep van 150 presymptomatische dragers van de mutatie in het fosfolamban-gen. De keus voor eplerenone is gemaakt aangezien het bindweefselvorming tegengaat, hetgeen een vroeg kenmerk is van de cardiomyopathie.   

Producten

Titel: Rationale and design of the PHOspholamban RElated CArdiomyopathy intervention STudy (i-PHORECAST)
Auteur: te Rijdt WP, Hoorntje ET, de Brouwer R, Oomen A, Amin A, van der Heijden JF, Karper JC, Westenbrink WD, Silljé HHW, te Riele ASJM, Wiesfeld ACP, van Gelder IC, Willems TP, van der Zwaag PA,van Tintelen JP, Hillege H, Tan HJ, van Veldhuisen DJ, Asselbergs FW, de Boer RA, Wilde AAM, van den Berg MP.
Magazine: Netherlands Heart Journal
Titel: Phopholamban p.Arg14del cardiomyopathy
Auteur: WP te Rijdt

Verslagen


Eindverslag

Eén van de oorzaken van hartfalen is ´cardiomyopathie´. In Nederland zijn tenminste 100 families waarbij de cardiomyopathie wordt veroorzaakt door een mutatie in het fosfolamban-gen (PLN R14del-mutatie) waardoor de calciumhuishouding in de hartspiercel verstoord raakt. Door DNA-onderzoek kunnen dragers van de mutatie in een vroeg stadium (presymptomatisch) worden geïdentificeerd hetgeen in principe de mogelijkheid biedt ook in een vroeg stadium van de ziekte een behandeling in te stellen om te voorkomen dat de patiënten klachten van hartfalen en ritmestoornissen ontwikkelen. In dit project is de werkzaamheid onderzocht van het geneesmiddel eplerenone bij een groep van 84 presymptomatische dragers van de mutatie in het fosfolamban-gen. De keus voor eplerenone werd gemaakt aangezien het bindweefselvorming tegengaat en verbindweefseling een vroeg kenmerk is van de cardiomyopathie. Het betrof een gerandomiseerd onderzoek waarbij de helft van de proefpersonen gedurende 3 jaar eplerenone 50 mg 1x daags heeft geslikt. Gekeken is of er na deze 3 jaar verschil was in progressie van de onderliggende ziekte tussen de 2 groepen, de groep met de eplerenone en de groep zonder behandeling (controle groep). Daarbij is vooral gekeken naar afwijkingen op de MRI van het hart (volumina en functie van linker- en rechter hartkamer en tekenen van verbindweefseling), alsook hartritmestoornissen. Helaas waren er na de 3 jaar geen significante verschillen te zien tussen de 2 groepen, hetgeen wellicht samenhangt met de sowieso trage ziektebeloop. In de controlegroep was er namelijk nauwelijks progressie van de afwijkingen. De conclusie van het project is dat we geen gunstig effect konden aantonen van eplerenone op het onderliggende ziekteproces bij presymptomatische dragers van de PLN R14del-mutatie.

Kenmerken

Projectnummer:
836011002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.P. van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen