Mobiele menu

PICC-UP: Patient Initiated Contact treatment for Chlamydia: Understanding the Potential for increased effectiveness of Partner treatment in the Netherlands

Chlamydia trachomatis is de meest voorkomende soa in Nederland. Om herinfecties en verdere verspreiding te voorkomen is tijdige partner behandeling belangrijk. Een derde van de herinfecties komt door onbehandelde sekspartners. In het buitenland zijn nieuwe methoden onderzocht om partners zo snel mogelijk te behandelen: 1) medicatie voor de partner aan de patiënt meegeven, 2) een recept voor de partner verstrekken na telefonisch contact met de partner.

Het doel van onze studie is inzicht te krijgen in partnerwaarschuwing en -behandeling bij huisartsen en GGD soa poliklinieken, en soortgelijke mogelijkheden voor partnerbehandeling via de patiënt te verkennen.

We gaan zowel de wettelijke mogelijkheden als de mening van professionals en patiënten met hun partners over partnertherapie via de patiënt in kaart brengen. In databestanden van huisartsen wordt de toepassing van partnertherapie onderzocht. Het eindproduct is een handreiking over verschillende mogelijkheden voor partnertherapie.

Lees meer informatie over chlamydia en de onderzoeken op onze themapagina over chlamydia

Producten

Titel: Een soa heb je niet alleen
Auteur: Ingrid van den Broek, Gé Donker, Jan van Bergen, Hannelore Götz
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Link: http://www.henw.org/archief/id12185-een-soa-heb-je-niet-alleen.html

Verslagen


Eindverslag

Het PICC-UP project
Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening die mensen makkelijk (en onbewust) via onbeschermde seks aan elkaar kunnen doorgeven. Het risico op een her-infectie door een onbehandelde partner is kleiner als de partner direct behandeld wordt.
Voor het PICC-UP project is onderzoek gedaan naar de wettelijke mogelijkheden voor het geven van medicijnen aan (seks)partners van patiënten die chlamydia hebben. Er is ook onderzocht hoe patiënten en hun partners tegen deze mogelijkheden aankijken. (Huis)artsen en medewerkers van centra seksuele gezondheid van de GGD (“soa poli’s”) hebben daarnaast hun professionele mening hierover gegeven.

Wettelijke mogelijkheden
Volgens de wet moet een arts altijd contact hebben met iemand voordat hij/zij medicijnen mag voorschrijven. Dit contact mag ook telefonisch. Op een GGD soa poli mogen medicijnen voor partners meegegeven worden aan patiënten zonder dat de GGD de identiteit van deze partners kent. Er moet wel eerst door de soa poli contact met de partner geweest zijn.

Patiënten en partners
Uit de gesprekken met patiënten en partners blijkt dat het waarschuwen van sekspartners op verschillende manieren gebeurt. In sommige culturen kan dit heel moeilijk zijn. Wat zouden patiënten en hun partners prettig vinden? Patiënten vinden het een goed idee om medicijnen mee te krijgen voor hun partner. Ook het meegeven van een testpakket zou een goede optie zijn, dit kan helpen om de partner te waarschuwen. De partners vinden een testpakket ook een prima idee, maar sommige hebben de voorkeur voor een recept in plaats van de medicijnen zelf.

Professionals
(Huis)artsen en verpleegkundigen vinden dat het behandelen van partners voor chlamydia makkelijker zou moeten zijn om nieuwe infecties te voorkomen. Zij vinden het ook belangrijk dat de partners begeleid worden naast gesprekken over de behandeling. Het meegeven van medicijnen aan de patiënt vinden zij vooral geschikt voor vaste partners en partners die een hoge kans hebben om ook chlamydia te hebben, maar die zich waarschijnlijk niet laten testen. Naast het testen op chlamydia zou volgens de professionals ook altijd op andere soa’s getest moeten worden, eventueel met een testpakket. De uitdaging blijft om een goede balans te vinden tussen het snel behandelen van infecties en het niet onnodig gebruik maken van antibiotica.

Conclusie
Er zijn mogelijkheden om partners direct te behandelen, dit zou dan het makkelijkst zijn op een GGD soa poli. In de toekomst zou het goed zijn als het waarschuwen van partners en de behandeling via internet te regelen is. Snel en eenvoudig testen voordat er behandeld wordt heeft de voorkeur.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522002001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.M. Götz
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM