Mobiele menu

pilot aanpak personen met verward gedrag Rauwenhof 'Buurt uit de war'

Projectomschrijving

De pilot is een buurtaanpak op het gebied van het verbeteren van de leefbaarheid in de Tielse wijk Rauwenhof. Het 'thuisgevoel' is onder druk komen te staan door de toestroom van bewoners met verward gedrag. Dit heeft er voor gezorgd dat steeds meer bewoners hun thuis niet meer als ‘veilig’ ervaren. Een oorzaak hiervan is dat escalaties rondom personen met verward gedrag hebben plaatsgevonden en te laat in beeld kwamen. Deze incidenten zijn fysiek zichtbaar en voelbaar in de buurt en zijn in sommige gevallen een gevaar geweest voor de openbare orde. Met voor-informatie willen we preventief het verantwoordelijkheidsgevoel in de buurt(sociale cohesie) en signalering actief stimuleren en met elkaar verder werken aan ‘community building’. Er wordt samengewerkt in het informele en formele netwerk aan een aanpak van vroegsignalering  met als doel escalaties te voorkomen. Al lerend werken(design denken) aan oplossingen die bijdragen aan zelfredzaamheid en een veilig thuisgevoel in de buurt.

 

Verslagen


Eindverslag

De pilot neemt een geografisch gebied van zeer beperkte omvang als proeftuin. Dit geeft een andere kijk op de opgave dan wanneer er direct iets stads breed of regionaal moet worden ontwikkeld. Door de beperkte schaal en omvang komt de uitdaging van vroegsignalering van verward gedrag in een ander perspectief. Het gaat hier niet om een anonieme, onbekende groep inwoners met een risico op verward gedrag. Nee, hier gaat het om een paar straten, met huurders, cliënten of misschien wel patiënten als de klanten die we als organisaties kennen. Dit maakt dat we de volgende tweedeling in ons denken als vertrekpunt hebben genomen:
1. Mensen die we kennen – omdat ze klant / cliënt zijn of waren.
2. Mensen die we (nog) niet kennen.

Samenvatting van de aanvraag

De pilot is een buurtaanpak op het gebied van het verbeteren van de leefbaarheid in de Tielse wijk Rauwenhof. Het 'thuisgevoel' is onder druk komen te staan door de toestroom van bewoners met verward gedrag. Dit heeft er voor gezorgd dat steeds meer bewoners hun thuis niet meer als ‘veilig’ ervaren. Een oorzaak hiervan is dat escalaties rondom personen met verward gedrag hebben plaatsgevonden en te laat in beeld kwamen. Deze incidenten zijn fysiek zichtbaar en voelbaar in de buurt en zijn in sommige gevallen een gevaar geweest voor de openbare orde. Met voor-informatie willen we preventief het verantwoordelijkheidsgevoel in de buurt(sociale cohesie) en signalering actief stimuleren en met elkaar verder werken aan ‘community building’. Er wordt samengewerkt in het informele en formele netwerk aan een aanpak van vroegsignalering  met als doel escalaties te voorkomen. Al lerend werken(design denken) aan oplossingen die bijdragen aan zelfredzaamheid en een veilig thuisgevoel in de buurt.

 

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638012004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Andree
Verantwoordelijke organisatie:
Thius