Mobiele menu

Pilot ACT Team Leeuwarden - Friesland

Mensen met sterk verward gedrag zorgen in toenemende mate voor maatschappelijke overlast, vooral in en rond de nachtopvang in de gemeente Leeuwarden. Deze groep mensen wordt gekenmerkt door multiproblematiek waarbij vaak sprake is van een psychische stoornis, verslaving en in veel gevallen ook een verstandelijke beperking. Zij maken steeds vaker gebruik van de nachtopvang waardoor deze overbezet en overbelast raakt.

Doel

Voor de duurzame toeleiding naar passende zorg-, en ondersteuning wordt in Leeuwarden daarom een pilot gestart met een ACT team.

Werkwijze

Naast de ggz en verslavingszorg is de Maatschappelijke Opvang de derde partner die deelneemt in het team. De pilot ACT is onderdeel van de totaalaanpak in Friesland voor een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. De pilot met het ACT team draagt direct bij aan de bouwstenen beoordeling, toeleiding en passende zorg en ondersteuning.

Resultaten

De pilot ‘ACT-team Leeuwarden – Friesland’ heeft sinds de start begin 2018 zichtbare resultaten behaald en veel positieve feedback van ketenpartners ontvangen. De opzet van de pilot, een samenwerking tussen ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, heeft laten zien dat de meest kwetsbare en complexe doelgroep van (dreigende) dak- en thuislozen passende zorg en
ondersteuning kan worden geboden.

Een belangrijke factor in deze samenwerking is de gezamenlijke visie op herstel van de zorgbehoevende en het werken met een shared caseload. De voor- en nametingen met de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) laten zien dat ACT interventies leiden tot belangrijke afname van (psychiatrische) symptomen. De pilot heeft ook laten zien dat regelruimte en een breed handelingskader nodig zijn om efficiënt en effectief tussen de schotten in het zorglandschap te kunnen werken.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De pilot ACT-team Leeuwarden – Friesland heeft sinds de start begin 2018 zichtbare resultaten behaald en veel positieve feedback van ketenpartners ontvangen. De opzet van de pilot, samenwerking tussen GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, heeft laten zien dat de meest kwetsbare en complexe doelgroep van (dreigende) dak- en thuislozen passende zorg en ondersteuning kan worden geboden. Een belangrijke factor in deze samenwerking is de gezamenlijke visie op herstel van de zorgbehoevende en het werken met een shared caseload. De begin- en nametingen met de HONOS laten zien dat ACT interventies leiden tot belangrijke afname van (psychiatrische) symptomen. De pilot heeft ook laten zien dat regelruimte en een breed handelingskader nodig is om efficiënt en effectief tussen de schotten in het zorglandschap te kunnen werken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Broersen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leeuwarden