Mobiele menu

Pilot Beuningen: Geïntegreerd hulpaanbod kind en gezin

Projectomschrijving

De gemeente Beuningen, Jeugd GGZ-praktijken Aalsterveld Psychologen en Psychologisch centrum Thujapark hebben een pilotproject ontwikkeld voor specialistische zorg en begeleiding van jeugdigen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag. Het uitgangspunt is positieve gezondheid: jongeren in staat stellen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Doel

Het project beoogde een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen de twee Jeugd GGZ-praktijken en het Sociaal Team van de gemeente Beuningen. Hierdoor kan op tijd passende zorg geboden worden, wordt continuïteit van zorg gewaarborgd en worden escalaties voorkomen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag.

Resultaten

Er is een integraal aanbod van specialistische zorg en begeleiding gerealiseerd. Vooral door de inzet van de kortdurende begeleidingstrajecten zijn dubbele handelingen voorkomen, is de zorg efficiënter voor gezin en professional, en bestaan er korte lijnen tussen de professionals onderling. Alle stakeholders zijn veel meer van elkaar en elkaars aanbod te weten gekomen. Er lijkt nog geen sprake te zijn geweest van een volledige cultuuromslag bij professionals en cliënten op het gebied van positieve gezondheid, ondanks dat de actiepunten naar behoren zijn uitgevoerd. De beweging is zodoende ingezet, maar de partijen moeten nog evalueren welke strategie rond positieve gezondheid definitief de overhand krijgt. Hierna kan een cultuuromslag gerealiseerd worden. In het najaar van 2021 wordt het project doorontwikkeld aan de hand van vijf aanbevelingen door onderzoeksbureau BMC.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Er is een integraal aanbod van specialistische zorg en begeleiding gerealiseerd. Vooral door de inzet van de kortdurende begeleidingstrajecten zijn dubbele handelingen voorkomen, is de zorg efficiënter voor gezin en professional (Sociaal Team richt zich waar mogelijk op systeem, zodat JGGZ zich kan richten op individuele jongere) en bestaan er korte lijnen tussen de professionals onderling. Alle stakeholders zijn veel meer van elkaar en elkaars aanbod te weten gekomen.
Er lijkt nog geen sprake te zijn geweest van een volledige cultuuromslag bij professionals en cliënten op het gebied van positieve gezondheid, ondanks dat de actiepunten naar behoren zijn uitgevoerd. De beweging is zodoende ingezet, maar er dient nog nader door de partijen te worden geëvalueerd welke strategie rond positieve gezondheid definitief de overhand krijgt voordat een cultuuromslag gerealiseerd kan worden.

We gaan in het najaar van 2021 aan de slag met een doorontwikkeling van het project aan de hand van vijf aanbevelingen door onderzoeksbureau BMC.

Samenvatting van de aanvraag

Gemeente Beuningen en Jeugd GGZ-praktijken Aalsterveld Psychologen en Psychologisch centrum Thujapark hebben een pilotproject ontwikkeld voor integraal aanbod van specialistische zorg en begeleiding voor jeugdigen in Beuningen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag. Het uitgangspunt is het concept positieve gezondheid: jongeren in staat stellen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het project brengt een structurele samenwerking tot stand tussen de twee Jeugd GGZ-praktijken en het Sociaal Team van de gemeente. Hierdoor kan tijdig passende zorg geboden worden, wordt continuïteit van zorg gewaarborgd en worden escalaties voorkomen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. van de Vossenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Beuningen

Locatie

Dit project wordt uigevoerd in de gemeente Beuningen (regio Gelderland-Zuid).