Mobiele menu

PILOT DE LEERLING AAN ZET Leerlingen ontwikkelen hun eigen maatwerk methode op school

Projectomschrijving

Het projectdoel is om kinderen en jongeren (10-18 jaar) met een chronische aandoening zelf de leiding te geven om te komen tot maatwerk. Wanneer de leerling zelf meer regie heeft in en over het proces, zorgt dat voor beter maatwerk in de ondersteuning op school en dringt dit verzuim en uitval terug. Immers, een leerling weet zelf het beste waar zijn kansen en belemmeringen op school liggen om zo veel mogelijk voluit mee te kunnen doen. Bovendien leert de leerling in dit proces het belang van zijn stem te laten horen én gehoord te worden. Een ervaring die hem de rest van zijn leven van pas zal komen. Cruciaal is dus dat deze leerlingen een stem krijgen. Dat is de sleutel naar de oplossing. Met dit project borgen we de stem van de leerling in het maatwerk en het proces om daartoe te komen.

'Dat je niet kan zien dat ik ziek ben, betekent niet dat ik niet ziek ben. Nu ik ziek ben moet ik niet alleen leren wat ik op school moet leren, maar ik moet ook leren leven met mijn ziekte.'

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel De doelstelling van het project is om kinderen en jongeren met een chronische somatische aandoening zelf de leiding te geven om te komen tot maatwerk in het onderwijs. Wanneer de leerling zelf meer regie heeft in en over het proces, zorgt dat voor beter maatwerk in de ondersteuning op school en dringt dit verzuim en uitval terug. Immers, een leerling weet zelf het beste waar zijn/haar kansen en belemmeringen op school liggen om zo veel mogelijk voluit mee te kunnen doen. Bovendien leert de leerling in dit proces het belang en de kracht van zijn/haar stem te laten horen én gehoord te worden. Een ervaring die hem/haar de rest van zijn/haar leven van pas zal komen. Cruciaal is dus dat deze leerlingen een stem krijgen. Dat is de sleutel naar de oplossing. Met dit project borgen we de stem van de leerling in het maatwerk en het proces om daartoe te komen. Probleemstelling en aanleiding We zien in onze praktijk, horen het in ons netwerk en lezen het in onderzoek dat jongeren met een chronische aandoening in een derde van de gevallen niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in het regulier onderwijs. Of de school is niet op de hoogte dat de jongere een aandoening heeft, of weet niet welke consequenties de aandoening van deze leerling heeft op hun energiehuishouden, leren en presteren. Of school is zoals dat met een mooi woord heet handelingsverlegen, oftewel niet goed op de hoogte wat er allemaal mogelijk is in ondersteuning van deze leerlingen. Om tot passend maatwerk te komen is de stem van de leerling cruciaal. Dat werd onderstreept door de 150 kinderen en jongeren met een chronische aandoening die deelnamen aan de KinderAdviesRaaddag. Actualiteit en vernieuwing Vernieuwend aan het project is dat leerlingen zelf hun aanpak bepalen, en daarmee sluit het aan op actuele ontwikkelingen. In het najaar van 2020 is de beleidsnota verschenen met voor onze doelgroep een aantal opvallende thema’s, waaronder hoorrecht voor de leerling. Dit betekent dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wegens een hun chronische aandoening, het recht krijgen mee te praten en mee te denken over die ondersteuning en de invloed daarvan op hun schoolloopbaan. Maar als je niet gewend bent dat er naar je geluisterd wordt, of als je niet gewend bent dat er naar je mening wordt gevraagd, dan is het niet vanzelfsprekend dat überhaupt te durven en vervolgens ook nog te kunnen en te doen. Dit project geeft leerlingen de kans om hiermee te experimenteren. Door zelf aan zet te zijn, ligt de regie bij de leerlingen en zorgen ze niet alleen dat hun stem gehoord wordt, maar zijn ze tegelijkertijd een gelijkwaardige partner in het proces. Bovendien verhoogt het de kans enorm dat geboden ondersteuning inderdaad passend is, wat tot meer sociale inclusie in klas leidt. Plan van Aanpak Kern van de aanpak is de leerlingen hun eigen keuze(s) mogen maken over wat werkt. Dus niet alleen de school volgt hierin, maar wij als projectgroep ook. Voorbereidende fase (eerste 4 maanden) 1. Projectgroep mobiliseren, taken en rollen verder uitwerken en verdelen en oproep voor bereiden. 2. Oproep (via partner/jongerenorganisaties, ons bredere netwerk en social-media kanalen) voor werving. 3. Werven en selecteren van kinderen en jongeren uit onze gezamenlijk netwerk 4. Voorbereiden van eerste bijeenkomst van geselecteerde jongeren. Uitvoerende fase (5dee tot de 10de maand) 1. Eerste bijeenkomst van de kinderen en jongeren 2. Leerlingen gaan aan de slag op hun eigen school met back-up 3. Tweede (online) bijeenkomst, mede voorbereid en uitgevoerd door de leerlingen, om hun voortgang, successen en drempels te delen. 4. Derde bijeenkomst voor leerlingen, coaches en partners om tot een leerling gestuurde breed inzetbare aanpak tot maatwerk te komen. Afrondende fase (laatste 2 maanden) 5. Workshop(s) als onderdeel van een of meerdere bestaande onderwijssymposium waarin de leerlingen ervaringen delen 6. Borging van de uitkomsten van het project 7. Evaluatie van het project op: output, kwaliteit en het delen van resultaten. Projectgroep De projectgroep bestaat uit: • Projectleider: Lydia Braakman, zij heeft in samenwerking met leerlingen (PO/VO) met een chronische aandoening verschillende producten en tools voor op school ontwikkeld. • Coach begeleider en project adviseur: JaapJan Boer heeft vier jaar gewerkt als projectmanager voor het project Jeugd en Onderwijs van Samen Sterk zonder Stigma . Tijdens dit project is een schoolbrede aanpak ontwikkeld om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken voor en door leerlingen. • Nog te selecteren coaches voor de jongeren. Deze coaches zullen worden geselecteerd op basis van hun expertise afhankelijk van de aanpak die de leerlingen op school kiezen. • Groep van ongeveer 25 leerlingen verdeeld over 5 verschillende scholen Partners De volgende partners zijn op de hoogte van dit project en in meer of mindere mate ook al betrokken: Samen Sterk zonder Stigma programma onderwijs, Defence for Children, JongPIT en Kind en Ziekenhuis.

Kenmerken

Projectnummer:
07420112110017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. L. Braakman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorgeloos met diabetes naar school