Mobiele menu

Pilot proactieve zorgplanning Sint Anna

Stichting Sint Anna Boxmeer streeft binnen haar visie en missie naar welzijnsgerichte zorgplanning en uitvoering. De inzet van proactieve palliatieve zorg en een verdere scholing van haar medewerkers hoort hierbij. Met een pilot willen we als organisatie actief leren en daarna de nieuwe werkwijze opschalen naar de hele organisatie.

Doel

Het uiteindelijk doel van Stichting Sint Anna Boxmeer is om proactieve palliatieve zorggesprekken structureel in te bedden in de zorg. Op basis van deze pilot ontwikkelen we een strategie om proactieve palliatieve zorgplanning in de hele organisatie te implementeren.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. Binnen dit project starten we met een pilot op de werkvloer en stellen we een plan van aanpak op voor verdere opschaling op basis van de resultaten van de pilot.

Samenwerkingspartners

We huren externe deskundigen in voor het vergroten van kennis en kunde over proactieve palliatieve zorggesprekken.

Verwachte resultaten

De verwachtingen zijn een succesvol implementatietraject waarbij bewustwording van het belang van proactieve palliatieve zorgplanning binnen Sint Anna breed ontstaat, en een groei in competenties, kennis en ervaringen bij het deelnemende zorgteam. Daarnaast is ons elektronisch cliëntendossier aangepast en ligt er een strategie voor het toepassen van proactieve palliatieve zorgplanning als nieuwe werkwijze binnen Sint Anna.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220007
Looptijd: 71%
Looptijd: 71 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.W.M. Sambeek
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Anna Boxmeer