Mobiele menu

Pilot study: Alcohol Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment in the Emergency Department

Screening op alcoholgebruik werkt goed op de spoedeisende hulp

Vraagstuk

Overmatig alcoholgebruik geeft een verhoogd risico op (toekomstige) gezondheidsschade. Een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) is een goede gelegenheid om een patiënt te vragen naar drinkgedrag en hem of haar in voorkomende gevallen te motiveren minder te drinken. Lukt het om probleemdrinken zo vroegtijdig op te sporen? En helpt de aanpak mensen ook daadwerkelijk hun overmatig drankgebruik te minderen?

Onderzoek

Alle volwassen SEH-bezoekers beantwoordden standaard enkele vragen over hun drinkgedrag. Boven een bepaalde score kreeg een deel een folder, anderen ontvingen een motiverende interventie door een verpleegkundige of arts.

Uitkomst

Na drie maanden dronk 33% van de patiënten minder of was zelfs gestopt. Van degenen die een folder kregen was dit 52% en bij de groep met de motiverende interventie zelfs 77%. Screenen en motiveren op een SEH is dus een effectieve methode die leidt tot minder alcoholgebruik. Een brede implementatie is alleen niet vanzelfsprekend. Professionals noemen als belemmering te weinig tijd, gebrek aan privacy en taalbarrières.

Producten

Titel: Evaluation of screening and brief intervention for hazardous alcohol use integrated into clinical practice in an inner-city Emergency Department.
Auteur: Merel van Loon, Angelique C.P. van Gaalen, M.Christien van der Linden, Carla Hagestein-de Bruijn.
Magazine: European Journal of Emergency Medicine

Verslagen


Eindverslag

Screening en kortdurende interventie voor overmatig alcoholgebruik op een spoedeisende eerste hulp-post (SEH) in de Haagse binnenstad: een pilot-studie met 3 maanden follow-up.

Overmatig alcoholgebruik gaat gepaard met een verhoogd risico op (toekomstige) gezondheidsschade. Bezoeken aan een SEH bieden een mogelijkheid om overmatig alcoholgebruik op te sporen en, indien aanwezig, de patiënt te motiveren tot vermindering van het alcoholgebruik.

In deze grote prospectieve studie werd voor het eerst in Nederland onderzocht of screenen en motiveren op een SEH effectief is in het verminderen van overmatig alcoholgebruik na een periode van 3 maanden. Hiertoe werden gedurende een jaar 22537 SEH-bezoekers gescreend op overmatig alcoholgebruik. Dit werd vastgesteld met de AUDIT-C.
Indien er sprake was van een verhoogde AUDIT-C (10% van de SEH-bezoekers), kregen patiënten in 37% van de gevallen een folder en 7-17% van hen ontving een motiverende interventie van een getrainde SEH-verpleegkundige of SEH-arts (dit percentage nam toe in de loop van de tijd).

Na 3 maanden werden de patiënten gebeld en werd het alcoholgebruik opnieuw geëvalueerd. 33% van de SEH-bezoekers met een verhoogde AUDIT-C bleek zijn/ haar alcoholgebruik te hebben geminderd of gestopt. Van degenen die een folder hadden gekregen was dit 52% en van degenen die een motiverende interventie hadden ontvangen had 77% zijn/ haar alcoholgebruik geminderd of gestopt.

Het effect van de training in motivational interviewing en het effect van het geven van feedback over de resultaten van het programma werden waarschijnlijk geacht doordat na deze interventies een toename te zien was in het percentage patiënten die een motiverende interventie kreeg aangeboden. De indicaties voor verwijzing naar de verslavingszorg bleken adequaat en de meerderheid van de huisartsen werden geïnformeerd over de AUDIT-C scores en het beleid.

Deze resultaten tonen aan dat screenen en motiveren op een SEH een effectieve methode is die leidt tot vermindering in het alcoholgebruik.
Toekomstig onderzoek met een langere termijn follow-up, met aandacht voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen) en met aandacht voor de consequenties in termen van gezondheidswinst en financiële gevolgen, is nodig.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200320015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Hagestein-de Bruijn
Verantwoordelijke organisatie:
Haaglanden Medisch Centrum