Mobiele menu

Pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer voor personen met verward gedrag

Projectomschrijving

Sinds april 2018 loopt in Friesland de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ met een chauffeur in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland een melding komt waarbij verward gedrag wordt vermoed. De eerste resultaten laten zien dat meldingen in veel gevallen ter plekke kunnen worden ge-deëscaleert en er veel minder vervoerd hoeft te worden, ook niet door de politie. Door de beschikbaarheid van een prikkelarme crisisbeoordelingslocatie bij GGZ Friesland is beoordeling in de politiecel ook minder vaak nodig.

Samenwerkingsovereenkomst

In 2019 willen alle betrokken partijen in Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de triage, beoordeling en het vervoer van mensen met verward gedrag is geregeld. In de overeenkomst wordt ook de structurele financiering meegenomen. Daartoe hebben de Friese gemeenten, RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Fryslân, Politie Fryslân, Meldkamer Noord Nederland, GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar een convenant ondertekend met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Resultaten

De Rapid Responder GGZ en de crisisbeoordelingslocatie zijn een waardevolle aanvulling in de zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland. Politieagenten, ambulance personeel en medewerkers van de crisisdienst hebben grote waardering voor de inzet van de Rapid Responder GGZ. Zij geven aan dat dit initiatief ook daadwerkelijk bijdraagt aan het bieden van passende zorg. Ook bestuurlijk wordt de pilot breed gedragen.

De Rapid Responder GGZ laat zien dat een betrokkene in veel gevallen helemaal niet vervoerd hoeft te worden maar gewoon thuis kan blijven. Dat is pure winst. Ook de beoordeling op deze wijze is voor de betrokkene en hulpverleners aangenamer dan in een politiecel. Bij een groot aantal inzetten is de politie niet meer betrokken en daar is de samenwerking in eerste instantie voor opgezet. De pilot erkent het gegeven dat iedere professional zijn eigen kennis en kunde moet kunnen inzetten maar benadrukt vooral dat het gebruik maken van elkaars expertise nodig is om een probleemsituatie succesvol te de-escaleren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De Rapid Responder GGZ en de crisisbeoordelingslocatie zijn een waardevolle aanvulling in de zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland. Politieagenten, ambulance personeel en medewerkers van de crisisdienst hebben grote waardering voor de inzet van de RR GGZ. Zij geven aan dat dit initiatief ook daadwerkelijk bijdraagt aan het bieden van passende zorg. Ook bestuurlijk wordt de pilot breed gedragen. De RR GGZ laat zien dat een betrokkene in veel gevallen helemaal niet vervoerd hoeft te worden maar gewoon thuis kan blijven. Dat is pure winst. Ook een beoordeling in de cbl is voor betrokkene en hulpverlener aangenamer dan in een politiecel. Bij een groot aantal inzetten is de politie niet meer betrokken en daar is de samenwerking in beginsel voor opgezet. De pilot erkent het gegeven dat iedere professional zijn eigen kennis en kunde moet kunnen inzetten maar benadrukt vooral dat het gebruik maken van elkaars expertise nodig is om een probleemsituatie succesvol te de-escaleren.

Samenvatting van de aanvraag

Sinds april 2018 loopt in Friesland de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ met een chauffeur in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland een melding komt waarbij verward gedrag wordt vermoed. De eerste resultaten laten zien dat meldingen in veel gevallen ter plekke kunnen worden ge-deescaleert en er veel minder vervoerd hoeft te worden, ook niet door de politie. Door de beschikbaarheid van een prikkelarme crisisbeoordelingslocatie bij GGZ Friesland is beoordeling in de politiecel ook minder vaak nodig. In 2019 willen alle betrokken partijen in Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de triage, beoordeling en het vervoer van mensen met verward gedrag is geregeld. In de overeenkomst wordt ook de structurele financiering meegenomen. Daartoe hebben de Friese gemeenten, RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Fryslân, Politie Fryslân, Meldkamer Noord Nederland, GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar een convenant ondertekend met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638040016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Boomsma
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leeuwarden

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Friesland.