Mobiele menu

Pilot Triage en passend vervoer

Projectomschrijving

Het is belangrijk dat verwarde personen snel, deskundig, veilig en met de juiste middelen worden vervoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dit is beter voor de patiënt en ontlast de politie. Hiervoor is deskundig ambulancepersoneel, een voor het doel geschikt vervoersmiddel en gewaarborgde veiligheid nodig. Om in deze behoefte te voorzien wordt er gestart met de Pilot Triage en passend vervoer.

De pilot bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt gestart met ‘Meldkamer 112/GGZ’. Deze fase voorziet in registratie en analyse van de triage en signalen naar aanleiding van 112-meldingen die bij de meldkamer politie binnenkomen door personeel met deskundigheid op het gebied van psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. De uitkomst van deze fase vormt de basis voor de businesscase ‘Passend vervoer in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid’. In de tweede fase worden wijzigingen/aanvullingen in het vervoer van en zorg voor mensen met verward gedrag doorgevoerd.

Verslagen


Eindverslag

In deze eerste fase van het project ‘Triage, passende zorg en vervoer’ is onderzoek gedaan naar meldingen die bij de 112-meldkamer binnenkomen over personen met verward gedrag.

In totaal betrof 55% van de geregistreerde meldingen personen die bekend zijn in de GGZ, 67% van de gevallen betrof niet-acute situaties. Deze informatie gaf aanleiding om te onderzoeken welk percentage van personen met verward gedrag niet vervoerd hoeft te worden, maar kan worden toegeleid naar zorg.

De belangrijkste conclusie is dat GGZ-expertise op de meldkamer van toegevoegde waarde is. Ambulanceverpleegkundigen zijn overwegend op somatische zorg gericht, politiemensen beschikken ook niet altijd over de juiste vaardigheden om mensen te begeleiden die in acute psychische nood verkeren. Een telefonische GGZ-hulpdienst naast de ambulancemeldkamer en politiemeldkamer kan hierin voorzien.

Zodra het triëren en toeleiden naar het juiste zorgaanbod verbeterd is, kan vervolgens een keuze worden gemaakt voor een passende vervoersvorm wanneer vervoer toch noodzakelijk is.

Samenvatting van de aanvraag

Het is belangrijk dat verwarde personen snel, deskundig, veilig en met de juiste middelen worden vervoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dit is beter voor de patiënt en ontlast de politie. Hiervoor is deskundig ambulancepersoneel, een voor het doel geschikt vervoersmiddel en gewaarborgde veiligheid nodig. Om in deze behoefte te voorzien wordt er gestart met de Pilot Triage en passend vervoer.

De pilot bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt gestart met ‘Meldkamer 112/GGZ’. Deze fase voorziet in registratie en analyse van de triage en signalen naar aanleiding van 112-meldingen die bij de meldkamer politie binnenkomen door personeel met deskundigheid op het gebied van psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. De uitkomst van deze fase vormt de basis voor de businesscase ‘Passend vervoer in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid’. In de tweede fase worden wijzigingen/aanvullingen in het vervoer van en zorg voor mensen met verward gedrag doorgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638040002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.R.M. Ruijs