Mobiele menu

pilot Vroegsignalering Groningen

Projectomschrijving

Sinds maart 2016 is een medewerker vanuit het Fact-team van Lentis 4 uur per week aanwezig op het politiebureau. De eerste ervaringen bij de politie en Lentis zijn zeer positief. Mensen zijn eerder in beeld, er wordt eerder actie ondernomen en in de benadering door de politie wordt beter rekening gehouden met de psychiatrische problematiek.

Doel

Gezien de positieve ervaringen is de behoefte dit initiatief uit te breiden. Daarnaast zal een nieuwe werkwijze worden getest met het signaleringssysteem van de politie met E33 meldingen. Op basis hiervan kan dan eerder actie ondernomen worden. Dit is een onontgonnen terrein in de aanpak van verwarde personen. Deze pilot is onderdeel van de aanpak verwarde personen in Groningen en wordt ondersteund door Lentis, de politie en gemeenten. De pilot is gepland voor een jaar. Afhankelijk van de ervaringen en mogelijke financiering zal besloten worden over het vervolg.

Resultaat

Sinds april 2017 zijn wekelijks in 3 wijken in Groningen alle meldingen omtrent verward gedrag in een multidisciplinair team (met politie, ggz en gemeente) besproken. Het project is succesvol gebleken. Zo zijn mensen met verward gedrag sneller en beter beeld en worden mensen minder snel over het hoofd gezien. De combinatie van expertise (zorg en veiligheid) zorgt ervoor dat het verwarde gedrag beter in kaart wordt gebracht. Vervolgens kan er ook sneller actie worden ondernomen die leidt tot passende hulpverlening.

Samenwerking

Tot slot heeft dit project ertoe geleid dat de samenwerking tussen zorg en politie is versterkt. De succesfactoren die hieraan hebben bijgedragen zijn het kleinschalige multidisciplinaire team, waardoor er snel en efficiënt overleg plaatsvindt en het goede netwerk met relevante andere partijen. Regels omtrent informatiedeling en het waarborgen van het project binnen de bestaande zorgstructuren zijn punten die aandacht behoeven.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Sinds april 2017 worden wekelijks in drie wijken in Groningen alle meldingen omtrent verward gedrag in een multidisciplinair team (met politie, ggz en gemeente) besproken. Het huidige project blijkt succesvol. Zo zijn mensen met verward gedrag sneller en beter beeld en worden mensen minder snel over het hoofd gezien. De combinatie van expertise (zorg en veiligheid) zorgt ervoor dat het verwarde gedrag beter in kaart wordt gebracht. Vervolgens kan er ook sneller actie worden ondernomen die leidt tot passende hulpverlening. Tot slot heeft dit project ertoe geleid dat de samenwerking tussen zorg en politie is versterkt. De succesfactoren die hieraan hebben bijgedragen zijn het kleinschalige multidisciplinaire team, waardoor er snel en efficiënt overleg plaatsvindt en het goede netwerk met relevante andere partijen. Regels omtrent informatiedeling en het waarborgen van het project binnen de bestaande zorgstructuren zijn punten die aandacht behoeven.

Samenvatting van de aanvraag

Deze pilot is onderdeel van de aanpak verwarde personen in Groningen en wordt ondersteund door Lentis, de politie Groningen, gemeente Groningen en andere deelnemers van de werkgroep aanpak verwarde personen in Groningen. Sinds maart 2016 is een medewerker vanuit het Fact-team van Lentis (GGz-instelling in Groningen) 4 uur per week aanwezig op het politiebureau Radermarkt (basisteam centrum) in Groningen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om meer samen te werken rond mensen met psychiatrische problematiek waar de politie bij betrokken is. De bijdrage van de Lentis-medewerker bestaat uit het geven van voorlichting over mensen met psychiatrische problematiek, het adviseren hierover in concrete situaties, het soms vergezellen van de politie naar de doelgroep, het aanwezig zijn bij briefings en het oppikken van signalen en daar actie op ondernemen (bijvoorbeeld richting het Fact-team, het sociale wijkteam of een andere zorginstelling). De ervaringen bij zowel de politie als Lentis zijn zeer positief. Mensen zijn eerder in beeld, er wordt eerder actie ondernomen en in de benadering door de politie wordt beter rekening gehouden met de psychiatrische problematiek. Gezien de positieve ervaringen is er nadrukkelijk behoefte dit initiatief uit te breiden naar de wijken Noord en Zuid. Daarnaast zal een nieuwe werkwijze worden getest. Er gaat gewerkt worden met het signaleringssysteem van de politie met E33 meldingen (verwarde personen) waarin vermeld staat het aantal malen dat er melding is gedaan en de risicofactor. Op basis hiervan kan dan actie ondernomen worden door de politie of Lentis. Dit is een onontgonnen terrein in de aanpak van verwarde personen. Voor elke wijk zal wekelijks overleg zijn tussen de medewerker van Lentis, medewerkers van de politie en zo mogelijk een medewerker van meldpunt overlast en zorg. De beoogde resultaten van de pilot zijn dat de resultaten die bij het basisteam centrum tot nu toe zijn geboekt ook in de andere wijken worden gerealiseerd. Verder is de doelstelling dat door het gebruik van het signaleringssysteem nog eerder actie ondernomen zal worden. Hiervan zal een registratie plaatsvinden om dit inzichtelijk te maken. De uitkomsten hiervan zullen worden gedeeld. De pilot is gepland voor een jaar. Afhankelijk van de ervaringen en mogelijke financiering zal besloten worden over het vervolg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. F.P. van Dorp