Mobiele menu

Pilot Wijk GGD''''er gemeente Woensdrecht

Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeente Woensdrecht telt ongeveer 22.000 inwoners en ligt in het zuidwesten van Noord-Brabant. Zorg en ondersteuning zijn dichtbij georganiseerd door middel van één loket waar inwoners terecht kunnen met alle vragen rondom dienstverlening, zorg en welzijn. De afgelopen jaren zien medewerkers, politie en woningcorporaties een toename van inwoners met psychische problemen, die verward zijn, niet begrepen worden, waar de woonomgeving vervuild of verwaarloosd is, conflicten in de leefomgeving kunnen spelen en/of veiligheidsrisico’s spelen.

Doel

Het doel van dit project is om inwoners met onbegrepen gedrag beter te helpen. Door de wijk-GGD’er kan nieuwe problematiek eerder worden opgespoord, inwoners beter worden ondersteund en escalatie worden voorkomen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Woensdrecht, de GGD West-Brabant, de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI), GGZ WNB, en de politie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Woensdrecht telt ongeveer 22.000 inwoners en is gelegen in het zuidwesten van Noord-Brabant. Zorg en ondersteuning zijn dichtbij georganiseerd door middel van één loket waar inwoners terecht kunnen met alle vragen rondom dienstverlening, zorg en welzijn. De afgelopen jaren signaleren medewerkers, politie en woningcorporaties een toename van inwoners met psychische problemen, die verward zijn, niet begrepen worden, waar de woonomgeving vervuild of verwaarloosd is, conflicten in de leefomgeving kunnen spelen en/of veiligheidsrisico’s spelen. Met de inzet van de wijk-GGD’er willen de gemeente Woensdrecht, de GGD West-Brabant en de Brede Welzijninstelling Woensdrecht (BWI) samen met lokale partners inwoners met onbegrepen gedrag beter helpen. De wijk-GGD’er heeft veel kennis en ervaring over psychische problemen en gezondheid. Een medewerker die breed inzetbaar is en meedenkt met inwoners en professionals. Iemand die de wijk intrekt en niet vanachter een bureau werkt. Door de wijk-GGD’er kunnen we nieuwe problematiek eerder opsporen, inwoners beter ondersteunen en escalatie voorkomen.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Duboc
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Woensdrecht