Mobiele menu

Pilotproject crisiskaart regio Gooi en Vechtstreek

Projectomschrijving

Het is van belang dat iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kwalitatief goede acute geestelijke gezondheidszorg kan krijgen en – waar mogelijk – meer zelfbeschikking heeft tijdens crisissituaties. Een ondersteunend instrument hierbij is de crisiskaart.

Doel

Het doel van het project is het starten van een pilot voor 12 maanden, waarbij de crisiskaart beschikbaar wordt gesteld aan mensen met (ernstige) psychische problemen, die gevoelig zijn voor een psychische crisis.

Werkwijze

Komend jaar wordt de verstrekking opgezet met professionals en ervaringsdeskundigen, draagvlak gegenereerd en samenwerkingsafspraken met partners gemaakt. Wanneer de pilot afloopt zijn er minimaal 16 crisiskaarthouders in de regio, afhankelijk van de rol die vrijwillige ervaringsdeskundigen kunnen spelen. Daarnaast zal worden ingezet op de continuïteit van de crisiskaartverstrekking binnen regio na afloop van de pilot.

Resultaten

De pilot van de crisiskaart in de regio Gooi en Vechtstreek is opgezet binnen de aanpak personen met verward gedrag en maakt onderdeel uit van het regionale programma Bescherming en Opvang. De verstrekking is belegd bij een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning. De pilot is aangesloten bij het landelijk project crisiskaart. Er zijn acht crisiskaartconsulenten opgeleid, waarvan vier ervaringsdeskundigen. In tweetallen trekken zij samen op bij het opstellen van het crisiskaartplan.

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeenten, specialistische GGZ, politie en de huisartsen. Voorlichting is gegeven aan cliënten en professionals in de regio. Het regelen van de 24/7 opslag en het werven van vertrouwen en bekendheid voor de crisiskaart waren de grootste uitdagingen. Van het beoogde resultaat van 16 crisiskaarten, zijn aan het einde van de pilot periode 12 kaarten gerealiseerd zijn en lopen er nog vier trajecten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Producten

Titel: Rapport regionale casusgerichte aanpak
Auteur: Diverse beleidsadviseurs Regio Gooi en Vechtstreek

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Op dit moment hebben inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek geen mogelijkheid tot het aanvragen van een crisiskaart. In de regio heerst ook nog de nodige discussie over de inzet en de vorm ervan. Deze subsidieaanvraag is dan ook bedoeld voor een pilot van twaalf maanden gericht op de implementatie en professionele uitvoering van de crisiskaart in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit in navolging van de uitdrukkelijke wens van cliënten en naasten voor deze vorm en met als doel om te onderzoeken of en hoe dit instrument structureel geborgd kan worden. Dit zou dan bijdragen aan de sluitende aanpak voor deze groep. In de regio ervaren veel cliënten dat zij niet in staat zijn om in een crisissituatie duidelijke informatie te geven en goede opvang te regelen. Ook omstanders, hulpverleners en politie weten vaak niet wie ze voor zich hebben, wat er aan de hand is en wat ze het beste kunnen doen. Dit kan leiden tot beslissingen die, achteraf bezien, niet ideaal zijn geweest en hadden kunnen worden voorkomen. In deze situatie komt het recht op zelfbeschikking in het gedrang, omdat cliënten in crisissituaties vaak niet meer zelf (kunnen) beslissen over de aard en inhoud van de behandeling. De huidige situatie heeft onder andere onnodig leed, meer kosten, minder kwaliteit van leven en verlies van aansluiting met de cliënt tot gevolg. Het is van belang dat iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kwalitatief goede acute geestelijke gezondheidszorg kan krijgen en – waar mogelijk – meer zelfbeschikking heeft tijdens crisissituaties. Een instrument dat hiervoor kan worden ingezet is de crisiskaart. Het doel van het project ‘pilot crisiskaart regio Gooi en Vechtstreek’ is het starten van een pilot voor twaalf maanden, waarbij de crisiskaart beschikbaar wordt gesteld voor mensen met (ernstige) psychische problemen, die gevoelig zijn voor een psychische crisis. De ontwikkelingen en resultaten van de crisiskaart worden gemonitord en geëvalueerd. Wanneer de pilot afloopt zijn er minimaal zestien crisiskaarthouders in de regio. De nadruk ligt hierbij op minimaal, omdat de verwachting is dat de rol van vrijwillige ervaringsdeskundigen naar mate het project vordert zal groeien. Hierdoor wordt het (financieel) haalbaar om een hoger aantal crisiskaarten op te leveren. De subsidieaanvraag wordt ingediend door Regio Gooi en Vechtstreek: het samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio. De implementatie en uitvoering van de pilot ‘project crisiskaart regio Gooi en Vechtstreek’ wordt extern belegd bij een bereidwillige lokale aanbieder van zorg en/of welzijn. Ook is de specialistische GGZ aanbieder direct betrokken bij de pilot. Regio Gooi en Vechtstreek draagt bij door middel van cofinanciering. Vertegenwoordigers van cliënten, familie en naasten zijn geconsulteerd en hebben zitting in de projectgroep.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. T.S.I. Proost
Verantwoordelijke organisatie:
Regio Gooi en Vechtstreek

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.