Mobiele menu

PIMM in praktijk

PIMM in praktijk

Vervolg op project 100003037

PIMM (Pakket Interventie Mantelzorg op Maat met als doel een reductie van de draaglast en een versterken van de draagkracht van mantelzorgers van ouderen met functioneel psychiatrische stoornissen) op beperkte schaal implementeren om de effectiviteit en werkbaarheid te evalueren en uiteindelijk te komen tot een brede implementatie daarvan in de GGZ. De basistraining die onderdeel is van PIMM wordt bewerkt op basis van huidige onderwijskundige inzichten tot een Train de Trainer om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bedienen. Beoogde resultaten van het project: Dit project resulteert in een didactisch verantwoorde Train de Trainer bestemd voor GGZ verpleegkundigen in de ouderenpsychiatrie in Nederland.

Verslagen


Eindverslag

In de periode 2011-2013 is een train-de-trainer en en methodiek training ontwikkeld. Met de trainingen worden hulpverleners in GGZ opgeleid om de partners, kinderen en naasten van hun cliënten met langer durende problematiek zoals een depressie, bipolaire problematiek, schizofrenie of angst doelgericht te coachen op het hervinden en/of behouden van hun welzijn.
De training maakt gebruik van een interventie die Altrecht Senior in samenwerking met GGZ centraal en de VU in Amsterdam ontwikkeld heeft in de periode 2008-2010. Aan de ontwikkeling van de bijbehorende training deden ook MOVISIE en GGZ Noord-Holland Noord mee. Projectleider heeft samen met MOVISIE is een training ontwikkeld. Er is een trainingshandleiding geschreven en een module met werkvormen. Al het lesmateriaal is beschikbaar via een inlog op de website www.mantelzorgjouwzorg.nl (nu nog te bereiken via http://projects.intelligent-thinks.nl:8080/mantelzorgjouwzorg/). Deze website is ontwikkeld niet alleen ten bate van de training maar ook om een verzamelplaats te zijn voor actualiteiten aangaande mantelzorginterventies voor hulpverleners.Het lesmateriaal voor de trainers is voor de trainers ook beschikbaar via de website.
Het project bestond uit 2 fasen. In de eerste fase is zoals gezegd het lesmateriaal uitgewerkt. Tevens zijn in de eerste fase 12 trainers opgeleid. De projectleider heeft samen met een medewerker van MOVISIE de training van de 12 trainers verzorgd. We maken gebruik van ervaringsdeskundige gastdocenten en een inhoudsdeskundige op het gebied van de aangeboden interventie. In de tweede fasen hebben de opgeleide trainers de PIMM interventie getraind aan totaal 63 collega’s in 3 instellingen. Alle cursisten hebben in de periode van de training het geleerde in de praktijk gebracht door te oefenen met 2 familieleden van cliënten uit hun eigen caseload.

In de periode 2011-2013 ontwikkelt Altrecht Senior, in samenwerking met MOVISIE 2 trainingen te weten een Train-de-trainer PIMM en een van de Train-de-trainer afgeleide training voor gebruikers. PIMM (Pakket Interventie Mantelzorg op Maat)is een individueel toepasbare methode waarmee ambulant en klinisch werkende verpleegkundigen in de Ouderenpsychiatrie de familieleden en naasten van senioren met ernstige (langerdurende) functioneel psychiatrische problematiek op een structurele wijze ondersteunen. De methode richt zich op het versterken van de krachten van de mantelzorger, op doorgemaakte veranderingen in het persoonlijk leven, op veerkracht, op sociale contacten, op (extra) spanningen binnen de relatie, op verlies en rouw en leren omgaan met grenzen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100003212
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.I. Zegwaard
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht