Mobiele menu

Plan van Aanpak: Lokale aanpak verward gedrag alcoholverslaafde Somalische en Oost Afrikaanse mannen, Amsterdam

Al sinds jaren verzamelt zich dagelijks een groep van 40 tot 50 alcoholverslaafde grotendeels Somalische mannen in het Amsterdamse Oosterpark. De hulpverlening weet ook met repressieve maatregelen zoals een alcoholverbod geen grip te krijgen op deze groep. De Somalische mannen staan te boek als hulpvermijdend, waarbij hun verslavingsgedrag vaak is ingebed in psychiatrische problematiek, zoals schizofrenie, PTSS en depressie. Als probleemgroep vallen zij dan ook vaker in herhaling, zijn dakloos, agressief, werkloos en suïcidaal.

Doel

Via een financiering van ZonMw tracht Sahan voor 2018 een lokale sluitende aanpak te ontwikkelen met inbreng van betrokkenen en hun directe omgeving en ondersteund door professionals met een Somalische en Oost Afrikaanse achtergrond. De beoogde aanpak sluit aan op actuele kennis van de verslavingszorg vervat en inzichten van interculturele zorgbenadering.

Sahan

Sahan is een nieuw netwerk van onder meer professionals met een Somalische achtergrond.

Resultaten

Mede door een studiedag is het zicht vanuit Sahan op Somalische professionaliteit in de zorg en hulpverlening sterk toegenomen. Inmiddels loopt dat uiteen van hier opgeleide (verslavings)artsen tot wijkverpleegkundigen. Met het groter worden van dat kennisnetwerk neemt de professionaliteit en het kritisch vermogen binnen de ‘gemeenschap’ toe om de reguliere zorg beter op deze moeilijk bereikbare doelgroepen te laten aansluiten.

Meer informatie

Website van Sahan

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D. de Ruijter
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sahan