Plan van Aanpak Perspectief op Jeugd

Projectomschrijving
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085059
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Veenbaas
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente De Ronde Venen