Mobiele menu

Plan van aanpak project Eerste hulp bij psychische problemen volgens Mental Health First Aid

1 op de 4 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven zelf te maken met een psychische aandoening. Daarnaast komt 1 op de 2 Nederlanders in aanraking met iemand die een psychische aandoening heeft.

Doel

Het doel van het project is om zo veel mogelijk burgers in het gebied Utrecht Midden-West, die vanuit hun maatschappelijke functie of rol in aanraking (kunnen) komen met personen met verward gedrag, in staat te stellen op adequate wijze eerste hulp te bieden.

Werkwijze

Dit wordt gedaan via de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, een Nederlandse vertaling van het Australische programma ‘Mental Health First Aid’. ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ draagt bij aan:

  1. Het vergroten van het kennisniveau over psychische problemen.
  2. Het verhogen van de handelingscapaciteit in een (crisis) situatie.
  3. Het tegen gaan van stigma.

Resultaten

Het project is onder de vlag van het Regionale Schakelteam opgezet en uitgevoerd waarbij diverse gemeenten een actieve voortrekkersrol hebben genomen. In Utrecht is gekozen voor een
wijkgerichte aanpak. Deelnemers hadden de mogelijkheid om zichzelf in te schrijven voor de cursussen, maar de gemeenten hebben zelf ook deelnemersgroepen geworven. De deelnemersgroepen zijn divers samengesteld met onder andere medewerkers van politie, wijkteams, welzijn, corporaties, etc. Er is actief geworven bij vrijwilligersorganisaties en onder vrijwilligers van Altrecht, Tussenvoorziening en Leger des Heils. In Overvecht hebben mensen uit kwetsbare groepen zelf deelgenomen en mensen geworven voor vervolggroepen.

Voortzetting

Altrecht zal voor 2019 de licentie blijven voeren en cursussen blijven aanbieden. Met diverse gemeenten, waaronder Zeist, Stichtse Vecht en Utrecht, worden momenteel afspraken gemaakt
voor afname van cursussen in 2019.

Producten

Titel: Draaiboek Welkom in je wijk!
Auteur: Wilhelmien Giessen, Petra van der Horst en Gerard de Valk
Link: https://www.samensterkzonderstigma.nl/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638022002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.J.J. de Valk
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.