Mobiele menu

Planmatige ontwikkeling en evaluatie van een programma seksuele gezondheid via internet voor jongeren van Marokkaanse afkomst

Projectomschrijving

Marokkaanse jongeren hebben vergeleken met andere jongeren minder kennis over seksualiteit en voelen zich minder vaardig om hierover te praten. Ook vinden ze het lastig om aan te geven wat ze wel en niet willen op seksueel gebied. Ze hebben een grote behoefte aan informatie over seksualiteit. Soa Aids Nederland ontwikkelt op Maroc.nl een subsite over seksuele gezondheid voor jongeren van Marokkaanse afkomst. Jongeren en een imam worden betrokken bij de ontwikkeling van de subsite. Thema’s op de website zijn onder andere: partnerkeuze, maagdelijkheid, grenzen en wensen, homoseksualiteit en dubbele moraal. Soa Aids Nederlands onderzoekt wat bezoekers van de site vinden en wat mogelijke effecten op hun houding, mening en vaardigheden zijn.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In 2003/2004 is met veel succes op de jongeren communitywebsite www.maroc.nl, een subsite "Islam en Seksualiteit" ontwikkeld. De subsite genereerde duizenden bezoekers, levendige discussies onderling en honderden emailvragen over seksualiteit aan een imam en twee GGD deskundigen. Het grote voordeel van het aanbieden van informatie over seksualiteit op een bestaande communitysite is dat jongeren de weg naar de website al weten te vinden. De drempel om informatie over relaties en seksualiteit te zoeken is veel lager op deze wijze dan wanneer jongeren specifiek naar de website moeten surfen die zich richt op sekualiteit en relaties. De informatie op de subsite is ook beter aangepast aan de behoeften van deze specifieke groep jongeren. Voor de ontwikkeling van de vorige subsite waren er nauwelijks gegevens voorhanden over Marokkaanse jongeren en seksualiteit. Inmiddels hebben een aantal grootschalige onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn onder andere verwerkt in het boek Jongeren, Seks en Islam (Azough, Poelman en Meijer, 2007). Uit de onderzoeken blijkt dat jongeren van Marokkaanse afkomst minder kennis hebben over seksualiteit, zich minder vaardig voelen om over seksualiteit te praten en minder goed in staat zijn hun eigen grenzen aan te geven en de grenzen van anderen te respecteren. Ze hebben een grote behoefte aan informatie over seksualiteit. Op basis van de actuele gegevens over jongeren van Marokkaanse afkomst en hun seksuele gezondheid, kan een nieuwe subsite planmatig kan worden ontwikkeld. Een vernieuwde website maroc.nl wordt binnenkort gelanceerd. Het ontwikkelen van een nieuwe subsite sluit hier goed op aan. De nieuwe subsite zal worden gekoppeld aan het onderdeel dating van de site. Meer dan 80% van de bezoekers 13-16 duizend dagelijkse bezoekers van de website bezoeken het onderdeel dating. Bij de ontwikkeling van de subsite zal grote betrokkenheid worden gevraagd van jongeren uit de doelgroep. Via de systematiek van intervention mapping zal een subsite voor maroc.nl worden ontwikkeld die gebruik maakt van de succesonderdelen van het voorgaande project en nieuwe ervaringen die inmiddels ook in andere landelijke internetprojecten zijn opgedaan. De subsite zal uitvoerig worden geevalueerd op zowel proces als effect.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
122500004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2008
2014
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.T.M. Poelman
Verantwoordelijke organisatie:
Aids Fonds - Soa Aids Nederland