Mobiele menu

Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach

Papegaaienziekte, of psittacose, is een onderschatte infectieziekte bij mensen en vogels in Nederland. Het project Plat4m-2Bt-psittacose, gestart in 2014 tot 2019 heeft meer inzicht gegeven in de ziektelast en handvatten om deze te reduceren.

Door de psittacose-bacteriën (Chlamydia psittaci)in de verschillende populaties met elkaar te vergelijken kunnen uitspraken worden gedaan over routes van overdracht. Dit is belangrijk bij de bronopsporing van humane patiënten, die door de GGD en NVWA wordt uitgevoerd. De PCR gebaseerde diagnostiek van humane patiënten is uitgebreid en wordt nu bij meer dan 90% van de diagnostiek laboratoria uitgevoerd. Verder is de PCR gebaseerde diagnostiek en typering tussen de medisch en veterinaire labs geharmoniseerd en is de uitwisseling en analyse van medische en veterinaire data makkelijker gemaakt door een web-based platform, dat de beschikbare informatie ordent en verbindt.

Ook heeft dit project de samenwerking tussen zowel de medische en veterinaire partners geïntensiveerd en is meer inzicht verkregen in het voorkomen van andere dierlijke Chlamydia soorten als mogelijke bron voor de mens. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de meldingscriteria voor deze meldingsplichtige zoönose.

In het project hebben de volgende instanties samengewerkt: Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD regio Hart van Brabant, Universiteit van Gent, Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Medisch Centrum Zuyderland, Faculteit Diergeneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Meer informatie over het project op de website http://www.wur.nl/nl/show/Plat4m2Btpsittacose.htm

Producten

Titel: A case of psittacosis: veterinary background and human diagnostics & therapy
Auteur: Heijne, M., Notermans D.W.
Titel: Plat4m-2bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach
Auteur: Hendrik-Jan Roest, Annelies Kroneman, Yvonne Pannekoek, Edou Heddema, Fimme van der Wal, Jeanet van der Goot, Teun Fabri, Marloes Heijne, Sjeng Lumeij, Thomas Hagenaars, Daan Notermans, Jeroen van de Bovenkamp, Wim van der Hoek, Lenny Hogerwerf, Frederika Dijkstra, Annelies Nieuwenhuizen, Margreet te Wierik, Mauro de Rosa, Daisy Vanrompay, Joke van der Giessen
Titel: Verbeterde bronopsporing bij psittacose
Auteur: Margreet te Wierik, Frederika Dijkstra, Mauro De Rosa, Edou Heddema, Lenny Hogerwerf, Wim van der Hoek, Hendrik-Jan Roest, Joke van der Giessen
Titel: Temporal and spatial association between human psittacosis in the general population and poultry farming in the Netherlands, 2000-2013
Auteur: Manon MC Holstege, Frederika Dijkstra, Wim van der Hoek, Lenny Hogerwerf
Titel: Nieuw platform voor bronopsporing papegaaienziekte.
Auteur: H.J. Roest
Magazine: Tijdschrift voor Diergeneeskunde
Link: https://www.knmvd.nl/media/default.aspx/emma/org/10863428/tvd_07_2015.pdf
Titel: Pitch over het project Plat4m2Btpsittacose
Titel: Website voor Plat4m2Btpsittacose
Auteur: H.J. Roest
Link: http://www.wur.nl/nl/show/Plat4m2Btpsittacose.htm
Titel: Typing of Chlamydia psittaci to monitor epidemiology of psittacosis and aid disease control in the Netherlands, 2008 to 2013
Auteur: Heddema, E, van Hannen, E, Bongaerts, M, Dijkstra, F, ten Hove, R, de Wever, B, Vanrompay, D
Magazine: Eurosurveillance
Link: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21026
Titel: Annual report surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2015/2016’
Auteur: Dijkstra F, De Rosa M, Heddema E

Verslagen


Eindverslag

Papegaaienziekte, of psittacose, is een onderschatte infectieziekte bij mensen en vogels in Nederland. Het project Plat4m-2Bt-psittacose gestart in 2014 tot 2019 heeft meer inzicht gegeven in de ziektelast en handvatten om deze te reduceren. Door de psittacose-bacteriën (Chlamydia psittaci)in de verschillende populaties met elkaar te vergelijken kunnen uitspraken worden gedaan over routes van overdracht. Dit is belangrijk bij de bronopsporing van humane patiënten, die door de GGD en NVWA wordt uitgevoerd. De PCR gebaseerde diagnostiek van humane patiënten is uitgebreid en wordt nu bij meer dan 90% van de diagnostiek laboratoria uitgevoerd. Verder is de PCR gebaseerde diagnostiek en typering tussen de medisch en veterinaire labs geharmoniseerd en is de uitwisseling en analyse van medische en veterinaire data makkelijker gemaakt door een web-based platform, dat de beschikbare informatie ordent en verbindt. Ook heeft dit project de samenwerking tussen zowel de medische en veterinaire partners geïntensiveerd en is meer inzicht verkregen in het voorkomen van andere dierlijke Chlamydia soorten als mogelijke bron voor de mens. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de meldingscriteria voor deze meldingsplichtige zoönose. In het project hebben de volgende instanties samengewerkt: Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD regio Hart van Brabant, Universiteit van Gent, Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Medisch Centrum Zuyderland, Faculteit Diergeneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
Voor meer informatie: https://www.wur.nl/web/en/show/Plat4m-2Bt-psittacose.htm

Papegaaienziekte (psittacose, ornithose), wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. Deze bacterie kan ziekte veroorzaken bij mensen als stofdeeltjes worden ingeademd die de bacterie bevatten. De bacterie komt in het stof doordat besmette vogels, ook als ze er zelf niet ziek zijn, de bacterie uitscheiden via hun ontlasting.
Bij de mens presenteert de ziekte zich onder andere als longontsteking. Er is echter geen zicht op de omvang van het voorkomen van psittacose bij mensen, omdat bij een longontsteking meestal geen laboratorium onderzoek plaatsvindt voor C. psittaci. Ook is over het voorkomen van C. psittaci bij vogels nog veel onbekend. Naast papegaai-achtigen en duiven zijn er aanwijzingen dat de bacterie ook bij pluimvee voorkomt.
Het project Plat4m-2BT-Psittacosis wil betere diagnostiek bij de mens bevorderen en inzicht geven in de rol van diverse vogelsoorten. Ook is er behoefte om de gegevens van mensen en vogels beter met elkaar te kunnen vergelijken. Er wordt daarom een ‘web-based’ database gemaakt waarin gegevens over psittacose bij mensen en dieren opgeslagen worden om bronopsporing te vergemakkelijken. In dit project werken onderzoekers, diagnostische laboratoria en (dieren-)artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding van zowel de volks- als diergezondheid samen. In het project nemen deel: Wageningen Bioveterinary Research (voorheen Centraal Veterinair Instituut), RIVM, GGD Hart voor Brabant (opvolger GGD regio Utrecht), Universiteit Gent (België), PAMM, Medisch Centrum Zuyderland (voorheen Orbis Medisch Centrum), Faculteit Diergeneeskunde, AMC, NVWA en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Meer informatie over het project is te vinden op de website: http://www.wur.nl/nl/show/Plat4m2Btpsittacose.htm

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522001002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.W.B. van der Giessen
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen Bioveterinary Research